Sökresultat för "Isolerblock"

  • Varför har Isolerblock grå isolering?

    Cellplasten innehåller grafit vilket bidrar till en bättre isoleringsförmåga, cirka 20 % bättre än vit cellplast.

  • Vad är det för brandklassning på Finjas isolerblock?

    Isolerblock Exakt har brandklass REI 240 om det putsas och muras enligt anvisning. Detta är den högsta klassningen och motsvarar cirka 16 gipsskivor som ofta används som brandskydd av bland annat trä.