Miljö och hållbarhet

 • Torrbruk fri från naturgrus


 • Högkvalitativt torrbruk med krossballast

 • För en hållbar byggnadsindustri

 • Skiftet till krossballast och vägen dit

 • Vi värnar vårt vatten

 • Produkter med inbyggd kolsänka i form av biokol


 • Klimatpositiva byggprodukter – Murblock Bas ECO

 • Klimatförbättrad betong


 • Klimatpositiva byggprodukter från Finja Betong

 • På väg mot grönare betong

 • Plastsäck – ett bättre miljöval


 • Hand in Hand


 • Finja samarbetar med Hand in Hand