Hållbarhetsarbete

 • Hos oss finns ett naturligt engagemang för hållbarhetsfrågor och att satsa på miljö och framtid är för oss en självklarhet. Finja Betong vill bidra till en hållbar utveckling i vårt dagliga arbete och arbetar kontinuerligt med att minimera miljöeffekterna av vår verksamhet, våra produkter och tjänster.

  Vi är certifierade enligt ISO 14001 och är självförsörjande på grön el genom våra två vindkraftverk. Här presenteras några av våra stora satsningar, men vi gör mycket mer. Läs gärna vår hållbarhetsrapport för att ta del av alla våra satsningar.

 • Krossballast ersätter naturgrus


 • Naturgrus är optimalt i betong men det är också en begränsad resurs som tas från rullstensåsar, vilka i sin tur har stor betydelse för vårt grundvatten. Därför genomför vi nu, som första torrbruksproducent i Norden, det efterlängtade skiftet från naturgrus till krossballast. Omfattande investeringar, innovativ teknik och drivna medarbetare har hittills möjliggjort omställningen i vår volymmässigt största produktion. Genom satsningen bidrar vi till att säkra tillgången på rent dricksvatten även i framtiden och vi bygger om ytterligare en fabrik för att fortsätta hållbarhetsresan.

  Läs mer om krossballast


 • Krossballast i hög.jpg

 • Certifikat & bedömningar


 • Finja Betong är certifierade enligt ISO 14001:2015 som är en standard för miljöledning i ett företag. Finjas produkter används ofta till byggnader som ska miljöcertifieras. På respektive produktsida kan du se vilka databaser och certifieringar som gäller för varje specifik produkt.

  • BASTA
  • Byggvarubedömningen (BVP)
  • Sunda Hus
  • Miljövarudeklarationer (EPD)
  • Byggvarudeklarationer (BVD)

   

  Läs mer om certifieringar

 • Hållbarhetsarbete


 • Klimatpositiva byggprodukter


 • Eco-linje.jpg

 • Vi arbetar ständigt med att minska vår miljöpåverkan och därmed vårt klimatavtryck. Vi värnar om en hållbar framtid där fokus är på beständiga materialval med lång livslängd och med så låg miljöpåverkan som möjligt. Som ett led i det långsiktiga miljöarbetet har vi utvecklat en färdplan för att kunna erbjuda klimatpositiva byggprodukter. 
   

  Klimatpositiva byggprodukter

 • Betong – ett hållbart material


 • Betong är ett populärt material tack vare dess goda egenskaper. Vi arbetar kontinuerligt med att optimera typ och mängd av bindemedel i tillverkningen och därmed minska utsläppen av CO2. Forskning och utveckling går hela tiden framåt och gör att andelen cement i dagens betong kan minskas vilket gör betong till ett ännu mer hållbart val för framtidens byggnader.
   

  Läs mer om betong

 • Hållbarhet-460x345.jpg

 • Vad betyder symbolen på våra produkter?


 • Symboler-säckar-460-x-315.jpg

 • Våra produkter är ofta märkta med olika tekniska symboler och miljösymboler. Symbolguiden innehåller förklaringar till de märkningar och symboler som finns på våra säckar och produkter.
   

  Gå till symbolguiden