Hållbarhetsarbete

 • Hos oss finns ett naturligt engagemang för hållbarhetsfrågor och att satsa på miljö och framtid är för oss en självklarhet. Vi vill bidra till en hållbar utveckling och inom Finja har vi ett långsiktigt hållbarhetsarbete. Detta omfattar miljömässiga, sociala och ekonomiska aspek­ter. Vi följer ILO:s kärnkonventioner och FN:s Global Compact.

  Vi är certifierade enligt ISO 14001 och är självförsörjande på grön el genom våra två vindkraftverk. Här presenteras några av våra stora satsningar, men vi gör mycket mer. Läs gärna vår hållbarhetsrapport för att ta del av alla våra satsningar.

 • Klimatpositiva byggprodukter


 • Eco_Biokol_symboler.jpg

 • Vi arbetar ständigt med att minska vår miljöpåverkan och därmed vårt klimatavtryck. Vi värnar om en hållbar framtid där fokus är på beständiga materialval med lång livslängd och med så låg miljöpåverkan som möjligt. Som ett led i det långsiktiga miljöarbetet har vi utvecklat en ECO-linje med klimatpositiva byggprodukter. 

  I en unik satsning har vi även lyckats ta fram klimatpositiva produkter som motverkar ökande halter av koldioxid i atmosfären genom att lagra en kolsänka, i form av biokol, i produkterna.

  Klimatpositiva byggprodukter

 • Krossballast ersätter naturgrus


 • Naturgrus är optimalt i betong men det är också en begränsad resurs som tas från rullstensåsar, vilka i sin tur har stor betydelse för vårt grundvatten. Därför genomför vi nu, som första torrbruksproducent i Norden, det efterlängtade skiftet från naturgrus till krossballast. Omfattande investeringar, innovativ teknik och drivna medarbetare har hittills möjliggjort omställningen i vår volymmässigt största produktion. Genom satsningen bidrar vi till rent dricksvatten även i framtiden. Nu är den andra fabriken av sitt slag igång där vi har bytt ut naturgrus mot krossballast.

  Läs mer om krossballast


 • Rullstensås vid vatten i Vedema

 • Certifikat & bedömningar


 • Finja Betong är certifierade enligt ISO 14001:2015 som är en standard för miljöledning i ett företag. Finjas produkter används ofta till byggnader som ska miljöcertifieras. På respektive produktsida kan du se vilka databaser och certifieringar som gäller för varje specifik produkt.

  • BASTA
  • Byggvarubedömningen (BVP)
  • Sunda Hus
  • Miljövarudeklarationer (EPD)
  • Byggvarudeklarationer (BVD)

   

  Läs mer om certifieringar

 • Hållbarhetsarbete


 • Betong – ett hållbart material


 • Betong är ett populärt material tack vare dess goda egenskaper. Vi arbetar kontinuerligt med att optimera typ och mängd av bindemedel i tillverkningen och därmed minska utsläppen av CO2. Forskning och utveckling går hela tiden framåt och gör att andelen cement i dagens betong kan minskas vilket gör betong till ett ännu mer hållbart val för framtidens byggnader.
   

  Läs mer om betong

 • Hus med putsade vita fasader

 • Vad betyder symbolen på våra produkter?


 • 3 st säckar med betong

 • Våra produkter är ofta märkta med olika tekniska symboler och miljösymboler. Symbolguiden innehåller förklaringar till de märkningar och symboler som finns på våra säckar och produkter.
   

  Gå till symbolguiden