ROT-entreprenad med hållbara material

 • Finja Betong erbjuder ett av marknadens bredaste sortiment för olika typer av ROT-projekt (reparation, ombyggnad och tillbyggnad). I vår breda produktkatalog finner ni bland annat grundelement, mur- och lättklinkerblock samt torrbruk för murade och putsade konstruktioner. Till detta har vi även ett flertal välbeprövade fasadputssystem för de flesta typer av stommar.

  Alla fastigheter behöver förr eller senare repareras, renoveras, moderniseras eller byggas till. Genom att välja rätt produkter till ditt projekt skapar du hållbara byggnader med minimalt behov av underhåll.

  Vill du läsa mer om fördelarna med att välja en murad och putsad konstruktion kan du göra det här.

 • ROT_entreprenad_1.jpg

 • Utveckla och modernisera på ett långsiktigt sätt


 • Finja Betongs lättklinkerblock och puts är hållbara, brandsäkra, fuktsäkra och tåliga mot slitage. De skapar en stomme som ofta ger både lägre uppvärmningskostnad och minimerar behovet av underhåll.

  Genom att minimera framtida renoveringsbehov och samtidigt förbättra din fastighets isolering, antingen genom ny puts eller en välisolerad tillbyggnad, skapar du en mer hållbar fastighet med en lägre miljöpåverkan.

  Med Finja som leverantör får du även material från en tillverkare där hållbarhetsfrågor och miljö står i fokus för vårt arbete. Läs mer här.

 • Referenser


 • Därför är Finjas produkter rätt för ditt ROT-projekt


 • Här listar vi några viktiga punkter som visar varför du ska välja murat och putsat när du utför en ROT-entreprenad (reparation, ombyggnad och tillbyggnad):

  1. Du får med våra lättklinkerblock och puts en stomme med hög brandteknisk klass. Den står även emot fukt och ger därför fastighetsägaren en trygghet framöver.
  2. En murad och putsad konstruktion är i många fall billigare ur uppvärmningssynpunkt då materialet isolerar bättre än många andra byggnadsmaterial. Vårt Isolerblock Exakt har exempelvis mycket goda U-värden.
  3. I exempelvis ett flerfamiljshus där ljudisolering är av vikt ger våra olika murblock mycket goda värden gällande ljudreduktion. Bäst i klassen är vårt Ljudblock som rekommenderas vid lägenhetsavskiljande väggar.
  4. Varje produkt har, om tillämpligt, säkerhetsdatablad och byggvarudeklarationer, samt är registrerade i BASTA. Flertalet produkter är också registrerade hos Sunda Hus eller Byggvarubedömningen och uppfyller kraven i Svanen bilaga.
  5. På varje produktsida finns information om vilka miljödatabaser som produkterna är registrerade i. Finja är anslutet till REPA-registret.
 • Fasadputssystem för nybyggnation och renovering


 • Finja Betong erbjuder fasadputssystem till alla typer av byggnader, oavsett skick, stomme och geografiskt läge.

  Ett exempel är Iso-ROT för murverk, vilket är ett fasadputssystem särskilt framtaget för renovering av murverk. Det fungerar utmärkt när en byggnad är i behov av tilläggsisolering och är ett fördelaktigt system sett till såväl miljö som ekonomi. Detta då fastighetens energiprestanda ökar, samtidigt som inomhusmiljön förbättras.

  Vi erbjuder även ROT-putssystem, ett system för fasader som ska renoveras utan att befintlig puts rivs och där det inte finns något behov av extra isolering.

  Läs mer om Iso-ROT för murverk

  Läs mer om ROT-putssytem

 • rot-puts.png

 • Hållbart byggande med klimatpositiva byggprodukter


 • Hållbarhet och klimat är strategiska prioriteringar för Finja. Vi arbetar ständigt med att minska vår miljöpåverkan och därmed vårt klimatavtryck. Vi värnar om en hållbar framtid där fokus är på beständiga materialval med lång livslängd och med så låg miljöpåverkan som möjligt. Som ett led i det långsiktiga miljöarbetet har vi utvecklat en färdplan för att kunna erbjuda klimatpositiva byggprodukter. 

  Den gröna ECO-linjen innebär att ingående produkter, som lanseras över tid, har en sänkt CO2-belastning samt är klimatpositiva. 

  Läs mer under miljö eller genom att klicka här.

 • Eco-linje.jpg