Ansvar i samhället (CSR)

  • Vi arbetar efter FN:s barnkonvention och konventionen om mänskliga rättigheter som har fokus på jämställdhet och mångfald och som bland annat innebär rättvisa arbetsförhållanden, föreningsfrihet och rätten att förhandla kollektivt.

    Finja följer, via information hos regeringskansliet, de internationella sanktioner som utfärdats av FN och EU. Vi följer även riktlinjerna i FN:s Global Compact och ILO:s kärnkonventioner.

    Läs vår hållbarhetsrapport för mer information.

    Finja har även i över 10-års tid haft ett samarbete med Hand in Hand. 
    Läs gärna mer om projekten som vi stöttar här.