Laga – Vad ska du göra?

 • Många gånger går en skada faktiskt att laga, ett begrepp som innefattar uppbyggnad, utfyllnad och avjämning av skador. Denna produktgrupp benämns därför kort och gott just detta och här finner du de mest användbara produkterna vid behov av lagning av såväl puts och betong som murverk och lättbetong. Oavsett om det rör sig om en spricka eller hålighet är valet av produkt i samband med en lagning lika viktigt som själva utförandet. Hos oss finner du även produkter för betongreparation som klarar tuffa miljöer, både inom- och utomhus.

 • Film – Hjälp vid lagning


 •  

 • Vilken produkt ska jag välja?


  Lagning av puts görs med våra olika putsbruk

  Det starkaste putsskiktet ska alltid appliceras innerst och det svagare skiktet längre ut. Det är alltså av yttersta vikt att ta reda på vad det befintliga underlaget består av. Så här kan du ta reda på det:

  • Är huset putsat före 1950 så är det med stor sannolikhet en ren kalkputs. Välj ett kalkbruk, se och läs mer om vårt sortiment av kalkprodukter.
  • Om putsen inte är en kalkputs är det sannolikt en kalkcementputs. Kalkcementputsen har en vitgrå färg, till skillnad från kalkputs som är nästan vit. Välj ett putsbruk som passar för ändamålet, se vårt sortiment av putsbruk.
  • En gammal kalkputs är mycket porös och lätt att smula sönder mellan fingrarna. En kalkcementputs innehåller cement och är därmed hårdare. Välj ett kalkbruk, se och läs mer om vårt sortiment av kalkprodukter.

  Läs gärna mer om vad man ska tänka på när man ska putsa i vår guide "Hjälp vid putsning".

  Enklare lagning av betong

  Mindre skador som gjutblåsor, formstagshål, formförskjutningar, etc. lagas lättast med Bemix Betongspackel alternativt Lagningsbruk. Bortslagna flisor och andra mindre skador lagas lättast med Laga Vägg eller Väggspackel ECO (inomhus) alternativt Finja Hemmafix (utomhus/inomhus).

  Stora skador

  Större skador lagas lättast genom att forma upp runt skadan och gjuta med t.ex. Anläggningsbetong Grov. Gjut ca 5 mm högre (gäller både vägg och golv) än omgivande yta så att skadan blir helt utfylld. Riv av ytan till rätt höjd innan betongen har härdat.

  Lagning av murverk

  Djupare skador inomhus på exempelvis tegel, lättklinker, lättbetong och betonghålsten lagas lättast med Laga Vägg, Väggspackel ECO eller Finja Hemmafix.

  En putsad vägg grundas med Grundningsbruk A och byggs upp i putsskiktet med ett kalkcementbruk t.ex. Puts- & Murbruk C.

  Lättbetong

  Vid alla lagningar på lättbetong ska tillverkarens rekommendationer följas. Oftast innebär det att ett lågalkaliskt bruk ska användas. Finja tillhandahåller bruk av olika typer som klarar detta krav.

  Kvalificerad lagning av betong

  Vid lagning av betong i stall, garage, murar, trappor, balkonger samt i miljöer som utsätts för salt och frost krävs det högpresterande produkter. Finja har ett komplett betongreparationssortiment som klarar de tuffaste miljöerna.

  Grönare alternativ vid lagning

  För dig som söker en lagningsprodukt med lägre klimatavtryck finns Väggspackel ECO, ett koldioxidreducerat spackel för inomhusbruk. Produkten påminner om Laga Vägg men har grönare egenskaper och ett CO2e-utsläpp som är hela 17 procent lägre.

  Väggspackel ECO ingår i vår gröna ECO-linje och är därmed en av våra klimatpositiva byggprodukter med ett sammantaget positivt klimatavtryck. Detta uppnås dels genom omfattande insatser där vi minskar de egna utsläppen så långt som möjligt, dels genom klimatkompensation via ett certifierat energiprojekt i Brasilien verifierat enligt Gold Standard.

  Läs mer om våra klimatpositiva byggprodukter

 • Så här gör du

  Ladda ner vår bruksanvisning som ger dig tips och hjälp när du ska laga betongskador.

  pdf-ikon-96px.png Hjälp vid lagning