Symbolguiden

  • Finjas produkter används ofta till projekt som ställer krav ur både kvalitets- och miljösynpunkt. Våra produkter är därför ofta märkta med olika symboler och certifierade enligt olika standarder. Här hittar du förklaringar till de symboler och märkningar som finns på våra produkter. 

  • Tekniska symboler


  • På vissa av Finjas produkter, framförallt på våra säckar, hittar du våra tekniska symboler. Symbolerna förklarar exempelvis om produkten klarar att utsättas för frost, eller kan användas om man ska lägga golvvärme. 

  • Symboler som finns på alla säckar


  • Symboler som visar specifika egenskaper 


  • Miljösymboler


  • Miljöcertifieringar och miljödatabaser


  • Finjas produkter används ofta till byggnader som ska miljöcertifieras enligt olika standarder. För att bedömningen i varje projekt ska bli så bra som möjligt, strävar vi efter att optimera våra produkter ur både miljö- och kvalitetssynpunkt.

    På varje produktsida finns information om vilka miljödatabaser som produkterna är registrerade i. Här kan du läsa mer om de olika certifikat och bedömningar som används.