Mura innerväggar

 • Att välja att mura även innerväggarna i en bostad eller någon annan typ av byggnad har många fördelar. En innervägg murad med lättklinkerblock ger inte bara ett brand- och fuktsäkert hem utan även bra ljudisolering mellan rum. Lättklinker avger heller inga hälsopåverkande emissioner vilket givetvis också är bra.

  Finja Betong har flera block som passar till murning av innerväggar men den produkt som sticker ut och lämpar sig extra väl till just detta ändamål är vårt block med samma namn. Murblock Innervägg har en innovativ låsfunktion i form av en styrningsdetalj som underlättar monteringen. Dess syfte är att linjera blocken och förhindra att ojämnheter i ytan uppstår, vilket i sin tur möjliggör tunna ytbehandlingssystem.

  Ett annat och ofta praktiskt alternativ vid byggande av innerväggar i såväl bostäder som andra byggnader är Murblock Fördel ECO. Med sina håligheter underlättas installationer och rördragning samtidigt som både fräsning och utanpåliggande rör och sladdar undviks.

  Finja Betong har även andra block, Murblock Bas och Ljudblock, som är anpassade och avsedda för murning av innerväggar vid nybyggnation, ombyggnad och renovering. För den som eftersöker ett block som möjliggör rationellt och enkelt uppförande av ljudklassade väggar, till exempel lägenhetsskiljande väggar, är vårt Ljudblock absolut värt att titta närmare på.

 • Murat och putsat


 • En murad och putsad byggnad har många fördelar. Den är:

  • Fuktsäker
  • Klimatsmart
  • Ljudisolerad
  • Brandsäker
  • Hållbar
  • Energisnål

  Läs mer om fördelarna här. 

  I våra röliga arbetsanvisingar i 3D visar vi steg för steg hur man murar och outsat sin bostad eller en byggnad; allt i från att gjuta grunden och mura väggar till att putsa väggarna. 

 • Murblock Innervägg – en nyhet som förblir inne


 • Vårt senaste tillskott gällande block för inomhusbruk är ett innovativt lättklinkerblock vid namn Murblock Innervägg. Produkten monteras med tunnfogsbruk i form av Murbruk Exakt, alternativt Tunnfog & Tunnputsbruk A. Det passar såväl proffs som nybörjare och används med fördel när en ökad ljudreduktion önskas.

  Det är ett symmetriskt block med ett centriskt beläget spår på liggytan, i vilket Styrningsdetalj Innervägg kan placeras. Detta smarta lås har som funktion att förhindra att blocken glider eller förskjuts i fogarna samtidigt som det bidrar till en ökad effektivitet och noggrannhet i samband med montering.

  Innerväggar uppförda med detta block kan fungera bärande och de kan också ytbehandlas på en rad olika sätt, till exempel möjliggörs tunna system tack vare att tandning av blocken undviks. Även traditionella tjockputssystem fungerar och kompatibla putsbruk av alla dess slag återfinns i vårt breda sortiment av torrbruk.

   

 • Murblock Fördel ECO – mer än ett vanligt murblock


 • Murblock Fördel ECO är ett klimatpositivt block som ingår i den gröna ECO-linjen. Blocket bidrar med så mycket som ca 30 % lägre CO2e- utsläpp jämfört med likvärdigt massivblock vilket gör det till en grön och mer klimatsmart byggprodukt. Blocket är greppvänligt, lätt att kapa och dess håligheter förenklar vid rör- och elinstallationer. Produkten har i och med sina håligheter också många miljöfördelar. Blockets hål gör att det vid produktion går åt mindre mängd råvara. Detta i sin tur bidrar till blockets lägre vikt, upp till 20 % lägre, vilket blir en fördel vid transporter och är självklart även bättre ur arbetsmiljösynpunkt.

 • Dokument