Mura innerväggar

 • Att välja att mura även innerväggarna i en byggnad eller bostad har många fördelar. En innervägg murad med lättklinkerblock ger inte bara ett brand- och fuktsäkert hem utan ger dessutom bra ljudisolering mellan rum. Lättklinker avger heller inga hälsopåverkande emissioner vilket är bra ur hälsosynpunkt.

  Det block som lämpar sig utomordetligt väl för just innerväggar i såväl bostäder som andra byggnader är Murblock Fördel som med sina håligheter underlättar vid installationer och rördragning och man slipper både fräsning och utanpåliggande rör och sladdar.

  Våra övriga block såsom Murblock Bas och Ljudblock är även de anpassade och avsedda för murning av innerväggar. För den som eftersöker ett block som möjliggör rationellt och enkelt uppförande av ljudklassade väggar, t.ex. lägenhetsskiljande väggar är vårt Ljudblock ett bra alternativ.

 • Murat och putsat


 • En murad och putsad byggnad har många fördelar. Den är:

  • Fuktsäker
  • Klimatsmart
  • Ljudisolerad
  • Brandsäker
  • Hållbar
  • Energisnål

  Läs mer om fördelarna här. 

  I våra röliga arbetsanvisingar i 3D visar vi steg för steg hur man murar och outsat sin bostad eller en byggnad; allt i från att gjuta grunden och mura väggar till att putsa väggarna. 

 • Murblock Fördel ECO – mer än ett vanligt murblock


 • Murblock Fördel ECO är ett klimatpositivt block som ingår i den gröna ECO-linjen. Blocket bidrar med så mycket som ca 30 % lägre CO2e- utsläpp jämfört med likvärdigt massivblock vilket gör det till en grön och mer klimatsmart byggprodukt. Blocket är greppvänligt, lätt att kapa och dess håligheter förenklar vid rör- och elinstallationer. Produkten har i och med sina håligheter också många miljöfördelar. Blockets hål gör att det vid produktion går åt mindre mängd råvara. Detta i sin tur bidrar till blockets lägre vikt, upp till 20 % lägre, vilket blir en fördel vid transporter och är självklart även bättre ur arbetsmiljösynpunkt.

 • Dokument