Tekniskt Godkännande gällande Finja Betongs Isolerblock Exakt utfärdat av SINTEF

Publicerad 2020-04-06

SINTEF har tilldelat Finja Betongs Isolerblock Exakt (TG), Tekniskt godkänt enligt forskningsinstitutets riktlinjer. Med detta bekräftar SINTEF att Finja Betongs Isolerblock möter de högt ställda krav som finns på byggmaterial samt att den dokumentation som finns är komplett.

SINTEF är ett av Europas största oberoende forskningsinstitut med cirka 2 000 anställda, verksamma inom bland annat bygg och infrastruktur. De grundläggande tekniska egenskaperna för Finjas produkter är utvärderade genom test utförda på Lunds Tekniska Högskola, SINTEF, RISE och Finjas produktionsanläggningar. Testerna som är utförda är i enlighet med rådande standard och fullskaleprovning.

Tekniskt godkännande är en dokumentation som bekräftar att produkten har de egenskaper som krävs i förhållande till de grundläggande kraven i Byggtekniska föreskrifter (TEK). För att en produkt ska bli SINTEF Tekniskt godkänd (TG) ställs det krav på bland annat dokumentation och tester.

Dokumentationen fungerar som ett verktyg för projektörer, entreprenörer och säljare, vilket gör det lättare att förskriva Finjas produkter vid nybyggnation och renovering samt finna tillämplig information.

– Genom SINTEF:s Tekniska Godkännande skapas förutsättningar för bland annat konstruktörer och arkitekter att enkelt hitta teknisk information och därmed kunna föreskriva Finjas produkter vid projektering. En byggnad utförd i oorganiska byggnadsmaterial medför en lång livslängd och minimalt med underhåll samtidigt som problem med fukt, mögel och brand minskar drastiskt Bengt Widstrand, VD Finja Betong

Isolerblock Exakt Tekniskt Godkänt