Murblock och balkar

 • Vi har ett komplett sortiment av murblock och balkar för alla typer av byggnadsprojekt. Våra oisolerade murblock; Murblock Innervägg, Murblock Fördel ECO, Murblock Bas, Murblock Bas ECO  och Ljudblock används till att mura alltifrån innerväggar, trädgårdsmurar, garage och andra oisolerade byggnader.

  Vill du skapa ljudreducerande innerväggar som samtidigt kan vara bärande och dessutom går både snabbt och lätt att montera är Murblock Innervägg ett optimalt val. Med sin smarta låsfunktion blir blocken raka och såväl glidning som tandning förhindras, vilket möjliggör tunna ytbehandlingssystem.

  För dig som söker ett murblock med positivt klimatavtryck har vi numera två varianter. Murblock Bas ECO samt Murblock Fördel ECO. Det förstnämnda ingår i vår omfattande satsning på produkter med inbyggd kolsänka, vilka bidrar till att minska andelen koldioxid som hamnar i atmosfären. Jämfört med Murblock Bas har denna ECO-variant minst 50 procent lägre klimatpåverkan sett till GWP*.

  Föredrar du ett lättare block till innerväggar med behov av rördragning genom blocken ska du titta närmare på vårt Murblock Fördel ECO. I övrigt har de båda produkterna samma användningsområden och fungerar exempelvis utmärkt vid murning av ytterväggar till garage, fritidshus, lager-, fabriks-, ekonomi- och lantbruksbyggnader.

  Våra armerade lättklinkerbalkar används över dörrar och fönster i väggar som är murade med lättklinkerblock.

  * Avser modul A1-A3 (ISO14025:2010) samt indikator GWP-total (EN 15804+A2). För livscykelanalyser daterade före 2022 används indikator GWP (EN 15804+A1).

 • Produktväljare med mängberäkning


 • Denna produktväljare rekommenderar och mängdberäknar Finjas produkter såsom isolerblock, murblock, mur- och putsbruk mm. som du behöver för att bygga exempelvis ett hus, garage eller förråd. Fördelarna och möjligheterna med att mura och putsa en byggnad är många. Ett stenhus står i generationer, kräver minimalt med underhåll och är både brandsäkert och fuktsäkert.

  Gå till produktväljaren

 • Produktväljare för byggnader

 • Murblock Innervägg – en nyhet som förblir inne


 • Vårt senaste tillskott gällande block för inomhusbruk är ett innovativt lättklinkerblock vid namn Murblock Innervägg. Produkten monteras med tunnfogsbruk i form av Murbruk Exakt, alternativt Tunnfog & Tunnputsbruk A. Det passar såväl proffs som nybörjare och används med fördel när en ökad ljudreduktion önskas.

  Det är ett symmetriskt block med ett centriskt beläget spår på liggytan, i vilket Styrningsdetalj Innervägg kan placeras. Detta smarta lås har som funktion att förhindra att blocken glider eller förskjuts i fogarna samtidigt som det bidrar till en ökad effektivitet och noggrannhet i samband med montering.

  Innerväggar uppförda med detta block kan fungera bärande och de kan också ytbehandlas på en rad olika sätt, till exempel möjliggörs tunna system tack vare att tandning av blocken undviks. Även traditionella tjockputssystem fungerar och kompatibla putsbruk av alla dess slag återfinns i vårt breda sortiment av torrbruk.

   

 • Murblock Fördel ECO – mer än ett vanligt murblock


 • Murblock Fördel ECO är ett klimatpositivt block som ingår i den gröna ECO-linjen. Blocket bidrar med så mycket som ca 30 % lägre CO2e- utsläpp jämfört med likvärdigt massivblock vilket gör det till en grön och mer klimatsmart byggprodukt. Blocket är greppvänligt, lätt att kapa och dess håligheter förenklar vid rör- och elinstallationer. Produkten har i och med sina håligheter också många miljöfördelar. Blockets hål gör att det vid produktion går åt mindre mängd råvara. Detta i sin tur bidrar till blockets lägre vikt, upp till 20 % lägre, vilket blir en fördel vid transporter och är självklart även bättre ur arbetsmiljösynpunkt.

 • Dokument