Murblock och balkar

 • Vi har ett komplett sortiment av murblock och balkar för alla typer av byggnadsprojekt. Våra oisolerade murblock; Murblock Fördel ECO, Murblock Bas och Ljudblock används med fördel när du bland annat ska mura innerväggar, trädgårdsmurar, garage eller andra oisolerade byggnader.

  Föredrar du ett lättare block med flera positiva egenskaper ska du titta närmare på Murblock Fördel ECO som, förutom till ovan nämnda ändamål, fungerar utmärkt vid byggande av ytterväggar till garage, fritidshus, lager-, fabriks-, ekonomi- och lantbruksbyggnader samt ouppvärmda förråd.

  Våra armerade lättklinkerbalkar används över dörrar och fönster i väggar som är murade med lättklinkerblock.

 • Produktväljare och mängberäknare för byggnader


 • Denna produktväljare rekommenderar och mängdberäknar Finjas produkter såsom isolerblock, murblock, mur- och putsbruk mm. som du behöver för att bygga exempelvis ett hus, garage eller förråd. Fördelarna och möjligheterna med att mura och putsa en byggnad är många. Ett stenhus står i generationer, kräver minimalt med underhåll och är både brandsäkert och fuktsäkert.

   

  Gå till produktväljaren

 • Panel.jpg

 • Murblock Fördel ECO – mer än ett vanligt murblock


 • Murblock Fördel ECO är ett klimatpositivt block som ingår i den gröna ECO-linjen. Blocket bidrar med så mycket som ca 30 % lägre CO2e- utsläpp jämfört med likvärdigt massivblock vilket gör det till en grön och mer klimatsmart byggprodukt. Blocket är greppvänligt, lätt att kapa och dess håligheter förenklar vid rör- och elinstallationer. Produkten har i och med sina håligheter också många miljöfördelar. Blockets hål gör att det vid produktion går åt mindre mängd råvara. Detta i sin tur bidrar till blockets lägre vikt, upp till 20 % lägre, vilket blir en fördel vid transporter och är självklart även bättre ur arbetsmiljösynpunkt.

 • Dokument