Sponsring

 • Vi sponsrar med hjärtat. Sponsring är ett sätt för oss att engagera oss i frågor som vi tycker är viktiga, lokala som globala. Finja tror på ett ansvarsfullt företagande och vill stötta organisationer och verksamheter som arbetar för en bättre värld. 

  I vårt närområde har Finja en lång tradition av att sponsra klubbar, föreningar och organisationer inom bland annat idrott, kultur och samhälle. Finja har 800 anställda och vi uppmuntrar intiativ och aktiviteter där våra medarbetare är engagerade.

  Vi satsar på aktiviteter som vi tror på. Sponsring är en del av vår totala kommunikation och återspeglar våra värderingar och vårt varumärke.

  All sponsring ska gå via personalavdelningen på Finja.
  Ansökan och villkor om sponsring (Word-dokument)

  • Enskilda individer, klubbar, föreningar och organisationer utan koppling till Finja.
  • Verksamheter som strider mot företagets värderingar (om till exempel etik, moral och miljö)
  • Verksamheter som kan anses kontroversiella, riskbetonade eller som har ett politiskt eller religiöst budskap.
  • Om tid eller andra resurser saknas för att ta tillvara projektets möjligheter.

   

 • Våra sponsorsamarbeten