Sponsring

  • Vi sponsrar med hjärtat. Sponsring är ett sätt för oss att engagera oss i frågor som vi tycker är viktiga, lokala som globala. Finja tror på ett ansvarsfullt företagande och vill stötta organisationer och verksamheter som arbetar för en bättre värld. 

    I vårt närområde har Finja en lång tradition av att sponsra klubbar, föreningar och organisationer inom bland annat idrott, kultur och samhälle. Vi uppmuntrar framförallt intiativ och aktiviteter där våra medarbetare är engagerade.

    Vi satsar på aktiviteter som vi tror på. Sponsring är en del av vår totala kommunikation och återspeglar våra värderingar och vårt varumärke.

  • Våra sponsorsamarbeten