Lättklinker – för byggnader med högt brandmotstånd

Publicerad 2020-02-20

Nu har vi uppdaterat våra produktblad för att ge dig som användare så bra information som möjligt. I våra produktblad hittar du bland annat information om brandteknisk klass och U-värde tillsammans med produktbeskrivning. Produktbladen hittar du på våra produktsidor på finja.se.

Med våra lättklinkerblock möjliggör vi en byggnad med hög brandsäkerhet tack vare materialets goda egenskaper. Ett så pass smalt block som 70 mm kan exempelvis behålla sin täthet och isolering i 240 minuter vid brand – vilket motsvarar brandklass EI240.

För brandklassindelning av byggnadsdelar används beteckningen REI, vilket står för bärkraft (R), integritet (täthet) (E) och isolering (I). Efterföljande tidsangivelse anger den tid byggnadsdelen klarar av brandpåverkan samtidigt som den uppfyller sin ursprungliga funktion. Ett block med REI240 klarar alltså av att behålla sin ursprungliga funktion under fyra timmar vid en standardbrand. Våra Isolerblock Exakt når alla brandklass REI240 vid ensidig brandpåverkan (under förutsättning att båda sidor är putsade). 

Även då en vägg utsätts för mekanisk påverkan når våra block mycket goda resultat. Därför kan du med fördel uppföra byggnader med särskilda krav på brandsäkerhet med våra block.

Läs mer om varje blocks brandtekniska klass i våra produktblad på finja.se.

Finja är ett svenskt familjeföretag grundat 1957 och ett av landets främsta inom betongbranschen. Verksamheten innefattar allt ifrån konstruktionslösningar för murat och putsat byggande till sand, specialbruk och prefabricerade helhetslösningar för bostäder, kontor, industri och lantbruk. I dagsläget sysselsätter Finja närmare 800 personer och siktar på att omsätta två miljarder kronor.

Brandklass
Lättklinker – för byggnader med högt brandmotstånd 2
Lättklinker – för byggnader med högt brandmotstånd 1