Gjuta grund

 • Finja tillverkar och levererar kompletta grundsystem med grundelement för alla typer av byggen och tillbyggen, så som villa, garage, industribyggnad, skolor eller kontor och för olika markförhållanden. Grundelementen har en vacker och färdig yta av borstad fiberbetong som inte behöver efterbehandlas.

 • Grund – vilket element ska välja?

  Fasad/stomme Exakt-
  element
  Unikon-
  element
  Garage-
  element
  F-element I-element L-element U-element
  Mura vägg av isolerblock x            
  Prefabricerade sandwichelement med isolering x            
  Tegel/trästomme   x   x      
  Puts/trästomme   x x     x x
  Träfasad/trästomme   x x     x x
  Tegel/homogen murstomme   x   x      
  Puts/homogen murstomme   x       x x
  Träfasad/homogen murstomme   x       x x
  Tilläggsisolering av befintlig grund         x    

   

 • Produktfilmer


 • Exakt-element

 • Unikon-element

 • Garage-element

 • F-element

 • L-element

   

 • En hållbar borstad yta


 • Alla våra grundelement har en borstad yta av pågjuten fiberbetong som är hållbar och stabil och minimerar till exempel synligt stänk från gjutning eller putsning. Ytan ger även ett vackert och enhetligt intryck av grunden och kräver minimalt med underhåll och heller ingen efterbehandling.

   

 • Grund med borstad yta
   

 • Dokument