Mura ett attefallshus på 30 kvm

Med ett murat och putsat attefallshus får du en byggnad med generösa utrymmen, perfekt som exempelvis bostad för tonåringen eller som uthyrningsbostad. Förverkliga drömmen om gillestugan, generationsboendet eller träningslokalen med Finja Betongs senaste gör det själv-projekt.

Det murade och putsade huset byggs med Isolerblock Exakt som är både hållbara och välisolerade. Huset har permanentboendestandard och kan värmas av kamin och/eller golvvärme. Väggarna är både brandsäkra, okänsliga för fukt och underhållsfria.

I denna DIY-beskrivning anger vi två olika sätt för hur du kan putsa. I materiallistan har vi anget alternativ 1. I materiallistan till DIY-beskrivningen har vi även angett vit som färg på attefallshuset. Läs mer om våra olika färgsättningsmöjligheter här: Putsfärg & Ytputs

 DIY-beskrivning
Ritning

Se våra rörliga arbetsanvisningar:

Produkter utan bild i listan längre ner ingår inte i Finjas sortiment.