Iso-Vent

 • Iso-Vent är ett tvåstegstätat och oorganiskt fasadputssystem med luftspalt som säkerställer att fasaden förblir konstant ventilerad. Systemet är enkelt med få tillbehör och består av traditionell tjockputs med fiberförstärkta putsbruk och putsskivor samt distanser av hård mineralull. Iso-Vent är anpassat för redan isolerade hus med regelstomme och är ett fördelaktigt val vid t.ex. nybyggnationer. Fasadputssystemet ytbehandlas med Finjas genomfärgade Ädelputs alternativt Ytputs eller Fasadfärg.

 • Iso-Vent


 • Iso-Vent är ett oorganiskt tjockputssystem med luftspalt. Systemet är enkelt, med få tillbehör, och består av traditionell tjockputs med fiberförstärkt putsbruk, samt putsskivor och distanser av hård mineralull. Iso-Vent ytbehandlas med ädelputs, alternativt ytputs eller fasadfärg. 
  säker-fasad.png

  • Ventilerat system för nyproduktion och tillbyggnad med regelstommar.
  • Distansremsa skapar luftspalt på 20 mm bakom putsskivan.
  • Robust och slitstark tjockputs.
  • Enkelt montage med oorganiska putsbruk.
  • Godkänt i Säkerfasad med Finja Stomskydd.
 • Iso-Vent.jpg


 • Iso-Vent Rivputs


 • Iso-Vent Rivputs besitter alla de goda egenskaper som Iso-vent har. Skillnaden består i att genomfärgad Rivputs ersätter Stockbruk C. Rivputs har hög tålighet mot slitage och ger därmed en fasad med lång beständighet.
  säker-fasad.png

  • Ventilierat system för nyproduktion och tillbyggnad med regelstommar.
  • Distansremsa skapar luftspalt på 20 mm bakom putsskivan.
  • Robust och slitstark tjockputs.
  • Genomfärgad Rivputs har hög tålighet mot slitage.
  • Systemet har bara två putsmoment.
  • Godkänt i Säkerfasad med Finja Stomskydd.
 • Iso-Vent Rivputs.jpg


 • Dokument