Iso-Vent

  • Iso-Vent är ett tvåstegstätat och oorganiskt fasadputssystem med luftspalt som säkerställer att fasaden förblir konstant ventilerad. Systemet är enkelt med få tillbehör och består av traditionell tjockputs med fiberförstärkta putsbruk och putsskivor samt distanser av hård mineralull. Iso-Vent är anpassat för redan isolerade hus med regelstomme och är ett fördelaktigt val vid t.ex. nybyggnationer. Fasadputssystemet ytbehandlas med Finjas genomfärgade Ädelputs alternativt Ytputs eller Fasadfärg.

  • iso-vent.png

  • iso-vent-illustration.jpg
     

  • Dokument