Bemix specialbruk

  • Bemix levererar framförallt specialbruk till den svenska byggindustrin och har ett stort utbud av högteknologiska och specialanpassade expanderbruk. Öresundsbron, Emporia, Friends Arena, Nya Karolinska Solna och Tingstadstunneln i Göteborg är alla exempel på byggprojekt där Bemixprodukter har använts.

  • Bemix


  • Produkterna vänder sig till proffs och täcker in ett flertal användningsområden. Expanderbruken är bland annat anpassade för avancerade undergjutningar av maskiner, kranbanor, traverser, pelare och brolager som kräver lättpumpade, krympfria material med god hållfasthet. Som namnet antyder expanderar produkterna innan de härdar och till skillnad från vanlig finbetong, som krymper när vattnet dunstar, är våra expanderbruk nästintill krympfria torrbruk. Vidhäftningen mot både stål och betong är utmärkt och tack vare en hög slutlig tryckhållfasthet får gjutningen också en mycket lång livstid. De flesta expanderbruk är pumpbara och lätt rinnande i konsistensen för att effektivt fylla ut formar och hålrum.

    Det breda utbudet rymmer även produkter för gjutning av badrumsgolv, bultsättning i berg samt fogning av prefabricerade betongelement. Dessutom återfinns ett sortiment för reparation och förstärkning av betong bestående av flera olika produkter, från grundande korrossionsskydd till högpresterande lagningsbruk. Innan en reparation påbörjas bör en besiktning av skadan göras. Därefter är ett korrekt förarbete en förutsättning för att lyckas.

  • Bemix, Gjutning
    Bemix Elementfogbruk har ett flertal användningsområden, däribland igjutning av hålrum.

  • Dokument