Maskiner

  • Förutom produkter erbjuder vi i Hässleholm och Strängnäs uthyrning av maskiner för användning inom områdena fasad, putsning och murning samt en särskild pump avsedd för EPS-Betong. Denna tjänst vänder sig endast till dig som besitter den kunskap och eventuell behörighet som krävs för att behärska respektive maskin fullt ut och uthyrning sker via kontaktperson hos din återförsäljare.

  • Maskiner


  • Utöver uthyrning av enskilda maskiner och pumpar har vi även ett antal kompletta torrbrukssystem, varav ett av de mest populära är en sammansättning av en SHTB 9, GS Blandare samt Brukspump P-50. SHTB 9 har en inbyggd säcköppnare, vilket gör processen enkel och säker. Ett annat av våra användbara torrbrukssystem bygger på STB 9 i kombination med GS Blandare 404

  • Torrbrukssystem TB-10 STB-9

  • Dokument