Mursystem Exakt

  • Mursystem Exakt ger en murningsupplevelse utöver det vanliga och sparar både tid och energi. Systemet består av fem smarta komponenter, vilka gemensamt skapar hållbara, välisolerade och precist murade väggar. Arbetet med de exakta blocken och glasfiberarmeringen på rulle i kombination med något av de två murbruken, som smidigt appliceras med den flexibla murlådan, ger en tidseffektiv och enkel murning. I sällskap av Exakt-elementet, vars inre cellplastdel effektivt bryter köldbryggan, ges hela konstruktionen ett mycket bra u-värde.

    Isolerblock Exakt finns att tillgå i 250, 290, 350 och 400 millimeters bredd och självklart erbjuds även grundelement, murlådor, armeringsnät och balkar i dessa blockbredder. För att underlätta murning under den kallare delen av året, och därmed förlänga säsongen, innefattas nu även systemet av ett vinterbruk som fungerar att använda som det är ned till –10 °C. Detta gäller förutsatt att ordinarie vinteråtgärder vidtas.

  • Filmer


  • Dokument