Ökat fastighetsvärde med hållbara och energieffektiva lösningar

 • Alla fastigheter behöver förr eller senare repareras, moderniseras eller byggas till. Med förebyggande underhåll och renoveringar bevaras fastighetens marknadsvärde över tid och akuta samt oförutsedda utgifter minimeras. Genom att förbättra isoleringen, antingen genom ny puts eller tilläggsisolering, blir byggnaden mer hållbar, energieffektiv och får ett bättre inomhusklimat.

  Finja Betong erbjuder ett av marknadens bredaste sortiment för olika typer av ROT-projekt (reparation, ombyggnad och tillbyggnad). I utbudet finner ni bland annat fasadputssystem för de flesta typer av stommar, grundelement, murblock av lättklinker, torrbruk för murade och putsade konstruktioner och reparationsbruk för att laga sprickor.

 • Renovera fasad


 • Vårda och ta hand om fastigheten. Det lönar sig. Med ny puts eller tilläggsisolering, blir byggnaden mer energieffektiv och får ett bättre inomhusklimat samtidigt som driftkostnaden minskar. En vackrare fasad gör fastigheten dessutom mer attraktiv.

  Finja Betong tillhandahåller fasadputssystem för nybyggnation och renovering, oavsett skick, stomme och geografiskt läge. Finja Iso-ROT för murverk rekommenderas när en byggnad är i behov av tilläggsisolering. Finja ROT-putssystem används primärt till fasader som ska renoveras utan att befintlig puts rivs och där det inte finns något behov av extra isolering.

 • En putsad husfasad och putsad sockel som är nyrenoverad. I framkant en rosenbuske.

 • Referenser


 • Renovera badrum


 • Få koll på kostnaderna genom långsiktig planering och förebyggande underhåll av fastighetens våtutymmen såsom badrum och tvättstugor. Det är viktigt att renoveringar och reparationer av badrum utförs enligt de regler som finns för våtrum och med golvprodukter som klarar golvvärme, tål tillskjutande fukt och är vattenskadestabila.

  Finja Betongs breda golvsortiment har optimerade produktegenskaper och är anpassade för exempelvis avjämning, golvbruk, handspackel, plattsättning och fogning. Våra cementbaserade och pumpbara avjämningsmassor fungerar på ett flertal underlag, däribland betong, lättbetong, sten och keramik.

  Renovera eller bygga badrum själv

   

 • En golvläggare lägger ut ny golvavjämning vid renovering av badrum.

 • Laga, reparera, bygg om och bygg till 


 • Förutsättningar förändras över tid. En skada kan man ofta laga, ett begrepp som innefattar uppbyggnad, utfyllnad och avjämning av skador. Vid nybyggnation och ombyggnad rekommenderas Finja Betongs byggprodukter anpassade för ROT-projekt (reparation, ombyggnad och tillbyggnad).  Genom att välja rätt produkter till ditt projekt skapar du hållbara byggnader med minimalt behov av underhåll. Läs mer om fördelarna med att välja en murad och putsad konstruktion.

 • Finjas Exaktsystem används vid tillbyggnad av hus.

 • Hjälp när du ska gjuta, mura, putsa och laga


 • Utöver våra arbetsanvisningar finns även instruktioner för hur du använder våra produkter när du ska gjuta, mura, putsa och laga. Dessa hittar ni här:

 • Därför är Finjas produkter rätt för ditt ROT-projekt


 • Här listar vi några viktiga punkter som visar varför du ska välja murat och putsat när du utför en ROT-entreprenad (reparation, ombyggnad och tillbyggnad):

  1. Du får med våra lättklinkerblock och puts en stomme med hög brandteknisk klass. Den står även emot fukt och ger därför fastighetsägaren en trygghet framöver.
  2. En murad och putsad konstruktion är i många fall billigare ur uppvärmningssynpunkt då materialet isolerar bättre än många andra byggnadsmaterial. Vårt Isolerblock Exakt har exempelvis mycket goda U-värden.
  3. I exempelvis ett flerfamiljshus där ljudisolering är av vikt ger våra olika murblock mycket goda värden gällande ljudreduktion. Bäst i klassen är vårt Ljudblock som rekommenderas vid lägenhetsavskiljande väggar.
  4. Varje produkt har, om tillämpligt, säkerhetsdatablad och byggvarudeklarationer, samt är registrerade i BASTA. Flertalet produkter är också registrerade hos Sunda Hus eller Byggvarubedömningen och uppfyller kraven i Svanen bilaga.
  5. På varje produktsida finns information om vilka miljödatabaser som produkterna är registrerade i. Finja är anslutet till REPA-registret.
 • Hållbart byggande med klimatpositiva byggprodukter


 • Hållbarhet och klimat är strategiska prioriteringar för Finja. Vi arbetar ständigt med att minska vår miljöpåverkan och därmed vårt klimatavtryck. Vi värnar om en hållbar framtid där fokus är på beständiga materialval med lång livslängd och med så låg miljöpåverkan som möjligt. Som ett led i det långsiktiga miljöarbetet har vi utvecklat en färdplan för att kunna erbjuda klimatpositiva byggprodukter. 

  Den gröna ECO-linjen innebär att ingående produkter, som lanseras över tid, har en sänkt CO2-belastning samt är klimatpositiva. 

  Läs mer under miljö eller genom att klicka här.

 • Eco-linje.jpg