Isolerblock och balkar

 • Vid behov av isolerade väggar erbjuder vi två typer av isolerblock; en klassisk variant vid namn Isolerblock Bas och ett extra välisolerat block som heter Isolerblock Exakt.

  Isolerblock Exakt är vårt främsta isolerblock då det är extra välisolerat samtidigt som det håller låg vikt och är tillverkat med stor precision. Den grå cellplasten, tillsammans med lättklinkern, ger upphov till goda u-värden och blocket används därför med fördel vid byggnation av bostäder, villor och skolor. Såväl block som balkar finns i ett flertal olika bredder.

  Isolerblock Bas har en inbyggd isolering av grå cellplast, vilket ökar blockets isoleringsförmåga. Det är ett lättklinkerblock för beständiga konstruktioner med sunda inomhusmiljöer och energisnåla väggar. Ytterväggar till bland annat kontor, butiker, garage, fritidshus, lager-, fabriks-, ekonomi- och lantbruksbyggnader är lämpliga att mura med detta block, vilket även är ypperligt att använda sig av när behov av ett uppvärmt förråd finns. Isolerblock Bas fungerar ,liksom Isolerblock Exakt, också bra under mark, i till exempel källar- och suterrängvåningar.

  Våra armerade lättklinkerbalkar med inbyggd isolering av cellplast har samma låga u-värde som Isolerblock Exakt. Balkarna används över dörrar och fönster deras bärförmåga är testad och dokumenterad enligt gällande standard.

 • Produktväljare med mängberäkning


 • Produktväljare för byggnader

  Verktyget rekommenderar och mängdberäknar murblock, murbruk, puts mm. för att bygga exempelvis ett hus, garage eller förråd.

  Till produktväljaren

 • Produktväljare för byggnader

 • Mursystem Exakt – för hållbara och välisolerade väggar


 • Mursystem Exakt består av fem komponenter och ger dig en tidsbesparande och exakt murningsupplevelse. Resultatet blir hållbara och välisolerade väggar som utgör bästa möjliga underlag för hållbara putsfasder.

   

  Klicka här för att läsa mer

 • Produkter som ingår i Mursystem Exakt

 • Dokument