Flerfamiljsbostäder - framtidens hållbara hem

 • Med Finja Betongs byggprodukter ger vi dig möjligheten att bygga och renovera trygga hem för framtiden. Framtidens bostäder kommer ha höga krav vad gäller energieffektivitet och hållbarhet. Med våra välisolerade block och slitstarka puts kan du redan idag bygga morgondagens brand- och fuktsäkra hem.

  Den murade stommen står emot väder och vind år efter år. En putsad fasad är ett tryggt och vackert val som med minimalt med underhåll bibehåller sina egenskaper i många år. Kort sagt ger ett murat och putsat byggande en trygghet för generationer framåt.

 • murning_exakt_bostad.jpg

 • Finja Betong är din kompletta materialleverantör för murade och putsade projekt vid nybyggnation, tillbyggnad och renovering.

  Finja har ett av marknadens bredaste utbud när det kommer till välisolerade grunder. Dessa levereras med en färdig yta, den för Finja unika borstade fiberbetongytan som gör att ingen efterbearbetning krävs samtidigt som skarvarna mellan grundelementen blir mindre synliga.

  För en energisnål och trygg konstruktion rekommenderas Finja Betongs innovativa Mursystem Exakt som består av välisolerad grundlättmurade blocksmidigt murbruk och en revolutionerande glasfiberarmering som tillsammans med den smarta murslådan förkortar murningstiden avsevärt, samtidigt som det ger en bättre arbetsmiljö. Med Mursystem Exakt får du beprövade material för hållbara byggnader.

  Vi hjälper dig gärna vidare i ditt byggprojekt. Ta kontakt med oss eller våra återförsäljare. Våra kontaktuppgifter hittar du här.

 • Referenser


 • Hållbart byggande med klimatpositiva byggprodukter


 • Hållbarhet och klimat är strategiska prioriteringar för Finja. Vi arbetar ständigt med att minska vår miljöpåverkan och därmed vårt klimatavtryck. Vi värnar om en hållbar framtid där fokus är på beständiga materialval med lång livslängd och med så låg miljöpåverkan som möjligt. Som ett led i det långsiktiga miljöarbetet har vi utvecklat en färdplan för att kunna erbjuda klimatpositiva byggprodukter. 

  Den gröna ECO-linjen innebär att ingående produkter, som lanseras över tid, har en sänkt CO2-belastning samt är klimatpositiva. 

  Läs mer under miljö eller genom att klicka här.

 • Eco-linje.jpg

 • Fördelarna med att mura och putsa bostäder och flerfamiljshus


 • Här listar vi några viktiga punkter som visar varför du ska välja murat och putsat vid uppförande av flerfamiljshus:

  1. Du får med våra lättklinkerblock och puts en stomme med hög brandteknisk klass. Den står även emot fukt och ger därför fastighetsägaren en trygghet framöver.
  2. En murad och putsad konstruktion är i många fall billigare ur uppvärmningssynpunkt då materialet isolerar bättre än många andra byggnadsmaterial. Vårt Isolerblock Exakt har exempelvis mycket goda U-värden.
  3. I exempelvis ett flerfamiljshus där ljudisolering är av vikt ger våra olika murblock mycket goda värden gällande ljudreduktion. Bäst i klassen är vårt Ljudblock som rekommenderas vid lägenhetsavskiljande väggar.
  4. Varje produkt har, om tillämpligt, säkerhetsdatablad och byggvarudeklarationer, samt är registrerade i BASTA. Flertalet produkter är också registerade hos Sunda Hus eller Byggvarubedömningen och uppfyller kraven i Svanen bilaga 5. På varje produktsida finns information om vilka miljödatabaser som produkterna är registrerade i. Finja är anslutet till REPA-registret. Du hittar även våra murblock, balkar och grunder i BIM.
 • Bygg bostäder med oss - mer information hittar du här