Finja Betongs hållbarhetsarbete stärks med miljövarudeklarationer (EPD)

Publicerad 2020-03-30

Sedan 2017 har Finja Betong EPD:er för sex av sina produkter: Murblock Fördel, Murblock Bas, Isolerblock Exakt, Fiberputs B, Finbetong och Murbruk Exakt. Med EPD:er som grund fortsätter Finja Betong sitt långsiktiga arbete med miljö- och hållbarhetsfrågor. Miljövarudeklarationerna finns tillgängliga för nedladdning på Finja Betongs webbplats.

En EPD (Environmental Product Declaration) gör det möjligt att granska en produkt ur ett livscykelperspektiv. Genom en livscykelanalys (LCA, Life Cycle assessment) granskar man produktens miljöpåverkan från utvinning av råvaran till återvinning. Detta inkluderar resursförbrukning vid tillverkning, transport och avfallshantering.

EPD:erna har kvalitetsgranskats och godkänts av en oberoende verifiering, vilket säkerställer att data har beräknats på ett standardiserat sätt. EPD-systemet är internationellt och tillämpas av organisationer som på ett transparent sätt vill redovisa klimatpåverkan för en vara eller tjänst ur ett livscykelperspektiv. Med EPD:er öppnas möjligheten att redan under en byggnadsprojektering beräkna dess miljöpåverkan.

– Genom våra EPD:er har vi ett kraftfullt verktyg för att anpassa, utveckla och därmed minska vår miljöpåverkan. Sedan flera år har Finja ett starkt engagemang för miljöfrågor, detta syns inte minst i vår satsning på egen vindkraft. Med våra EPD:er som grund kan vi fortsätta utveckla och förädla våra produkter för att skapa byggmaterial med så låg miljöpåverkan som möjligt, säger Finja Betongs VD Bengt Widstrand. 

Finja Betongs hållbarhetsarbete stärks med miljövarudeklarationer