Finja Betong stödjer Bris

 • Vi tror på en värld där alla behandlas rättvist, värdigt och med respekt. Därför stödjer vi Bris, som stöttar barn och stärker deras rättigheter i samhället.

  Bris är en barnrättsorganisation som står upp för barnets rättigheter genom att stödja barn utifrån barnets behov, mobilisera samhället och påverka beslutsfattare genom att göra barns röster hörda. Vi är glada över att vi kan stötta Bris viktiga arbete så att de i sin tur kan stötta barn och ungdomar.

  Stötta gärna Bris arbete här

 • Om Bris arbete


 • Stödverksamhet

  Bris stödjer barn och unga på flera sätt. Dels via deras stödlinje dit barn kan ringa, sms:a, chatta eller mejla med en kurator – dygnet runt. Men även via gruppstöd och möjlighet att träffa en kurator på någon av deras mottagningar. För vuxna som har frågor om barn finns Bris vuxentelefon.

 • Ring Bris.png

 • Påverkan

  Bris bedriver ett strategiskt opinions- och påverkansarbete med fokus på beslutsfattare och myndigheter, och arbetar också för att nå ut till allmänheten för att hela samhället ska ha bättre kunskap om barnets rättigheter och kunna bidra till att de tillgodoses. 

 • 440px_stjarna.jpg

 • Nätverk

  Bris nätverk möjliggör möten, dialog och samverkan mellan personer som arbetar för och med barn. Nätverket är en källa till inspiration, kunskapspåfyllnad och erfarenhetsutbyten kring frågor som rör barns rättigheter.

 • Förutom detta arbetar Bris även med andra projekt som syftar till att stärka barns rättigheter. De är med i internationella nätverk för att förbättra situationen för barn i hela världen och håller i utbildningar för socialtjänst, skola och andra organisationer i hela Sverige.

  Läs gärna mer på Bris hemsida