Specialgjutningar

  • Vi erbjuder ett brett sortiment av torrbruk för gjutning och oavsett storlek väljs produkt utifrån tilltänkt objekt, dess belastning samt vilken skikttjocklek som önskas. Vi har självklart även mer högpresterande betonger såsom Anläggningsbetong Fin, Anläggningsbetong Grov och Fiberbetong är alla avsedda för gjutningar där höga krav på hög kvalitet och livslängd ställs.

  • Gjutningar med höga krav på livslängd och kvalitet 


    Anläggningsbetong Fin används vid gjutning och betonglagning med krav på hög beständighet. Produkten är lämplig för betongkonstruktioner som är utsatta för såväl kemisk som mekanisk belastning och där krav på god beständighet mot salt och frost finns.

    Anläggningsbetong Grov har samma fina egenskaper som Anläggningsbetong Fin men används vid de tillfällen man önskar gjuta skikt på över 50 mm, till skillnad mot Fin som används vid skikt på 20–100 mm.

    Fiberbetongen är en fiberförstärkt vattentät och frostbeständig betong där fibrerna minskar risken för krympsprickor under själva härdningsförloppet. Förutom att produkten är fiberförstärkt är den även vattentät och frostbeständig.