Vad är betong?

 • Vad är betong är en fråga som har många svar. Materialet betong består av ballast (sten, grus, sand), cement och vatten. I normalfallet används cirka 80 % ballast i betongblandningen och resterade del utgörs av cement (som består av kalksten och lera) och vatten. Betong är också en viktig byggsten i vår historia.

  Materialet har använts som byggmaterial sen mitten av förra årtusendet. Materialet återfinns i många antika byggnader och arkitektur. Betong har också en lång livslängd vilket gjort att materialet fortsätter att vara ett viktigt byggmaterial även i nutid. Betong används i allt från flerfamiljsbostäder, villor, skolor, offentliga byggnader till broar, tunnlar och kontorskomplex.

  Betong är ett populärt val tack vare materialets låga miljöpåverkan under sin långa livslängd samt möjligheten att återanvända materialet vid nybyggnation. Det faktum att betong som oorganiskt naturligt material varken kan brinna eller mögla bidrar också till dess popularitet. 

 • Gjuta_800x600.jpg

 • Betong och miljöpåverkan


 • Materialet har många fördelar och står emot värme, kyla och fukt. Betong kräver minimalt med underhåll och håller länge, vilket minskar utsläpp på grund av renoveringar. Cementen i betongen binder dessutom CO2 under hela sin livslängd vilket bidrar till låg miljöpåverkan över tid ur ett livscykelperspektiv. Betong är också ett byggmaterial som går att återvinna vid rivning eller ombyggnad. Läs mer om fördelarna med murat och putsat byggande.

  Finja arbetar kontinuerligt med att optimera typ och mängd av bindemedel i våra produkter och därmed minska utsläppen av CO2. Just nu pågår dessutom ett efterlängtat skifte av ballast då vi, som första tillverkare i Norden, ersätter naturgrus med krossballast i våra volymmässigt största torrbruksprodukter. På så vis bidrar vi till att skydda de begränsade naturgrusavlagringarna i form av rullstensåsar, vilka har en mycket viktig funktion för såväl grund- som ytvatten.

  Våra fabriker ligger nära de stora marknaderna i Sverige. Genom att producera lokalt kan vi minska miljöpåverkan från transporter. Forskning och utveckling går hela tiden framåt och gör att andelen cement i dagens betong kan minskas. Läs mer om vårt miljöarbete här.