Putsbruk

  • En putsad fasad kan vara det vackraste som finns. På Finja har vi över 60 års erfarenhet av murat och putsat byggande och av att utveckla produkter och system som ger hållbara resultat. Gamla hus kan bli som nya samtidigt som de behåller sina unika karaktärer med nytillverkade listverk och utsmyckningar. Moderna hus kan få precis den stil du önskar.

  • Putsa


  • Hos oss finner du ett stort utbud av bruk för putsning på såväl oanvända underlag som till fasader med kvarsittande puts på underlag av varierande slag. Många gånger behövs en pålitlig grund för det fortsatta putsningsarbetet att utgå ifrån. Ett grundningsbruk får då utgöra det första putsskiktet, vilket ger ett antal fördelar för det kommande arbetet. Däribland en bättre vidhäftning för stockningsbruket samt en jämnt sugande yta som minskar risken för synliga murfogar samt förbättrar kvaliteten på utstockningsskiktet. På sugande underlag blir dessutom både hållfasthet och kvalitet på putsbruket bättre.

    En grundregel vid all putsning är att det starkaste skiktet hamnar innerst och det svagaste skiktet ytterst. På så sätt uppstår bäst samverkan mellan skikten vilket givetvis påverkar slutresultatet. 

  • Putsning av väggPumpbart Glasfiberbruk A sprutas smidigt på fasadputssystem Iso-Min.

  • Film – Hjälp vid putsning


  • Dokument