Produktväljare och mängdberäknare för golv

Nu kan du enkelt hitta rätt golvavjämning med hjälp av vår produktväljare. Ange de val som är aktuella för projektet och våra rekommenderade golvprodukter presenteras. 

Samtliga av våra golvprodukter håller hög teknisk kvalitet och är:

  • Lättarbetade   
  • Vattenskadestabila 
  • Klarar golvvärme

Tänk på att alltid förbehandla underlaget med Primer, där så krävs, innan golvavjämning appliceras.
Observera att alla fält måste fyllas i.

PDF-ikon Hjälp vid golv

Produktväljare

Var ska arbetet utföras? * ?

Var ska arbetet utföras? 


Vänligen notera att när du väljer användningsområdet "Utomhus", är endast underlagen "Betong, klinker" en möjlig kombination.

 

Vad gäller ytskikt för utomhusbruk är endast "Klinker, Epoxi samt Färdig golvyta" möjliga kombinationer.

Produktkategori * ?

Vilken typ av produkt behövs?


Tänk på att underlag, tjocklek och torktid styr materialvalet.

 

Förklaring av olika material:

Avjämningsmassa
Avjämningsmassa är en cementbaserad golvavjämning för förbättring av planhet hos underlaget. Avjämningsmassa är oftast pumpbar, kan vara självutjämnande och läggs normalt sett i skikt om 0-50 mm.

 

Golvbruk
Golvbruk av avser bruk med jordfuktig till plastisk konsistens som appliceras för hand eller pumpas. Läggs normalt sett i skikt om 15 - 100 mm.

 

Handspackel/Spackelmassa
Spackelmassa är en golvavjämning med halvfast konsistens som är avsedd för utjämning av underlagets ojämnheter. Spackelmassa appliceras för hand med hjälp av en spackel, huvudsakligen i tunnare skikt.

Typ av underlag * ?

Typ av underlag?


Här förutsetts att underlaget sitter fast och är av bra kvalité. För mer information, läs ”Att tänka på vid golvspackling i Golv- och badrumsguiden.

 

Att tänka på vid val av följande underlag: 

Spånskiva
Underlag 22 mm spånskiva reglad c/c 600 mm eller motsvarande.

Fribärande konstruktion
Skikttjocklek minst 30 mm armeras med N4150 eller motsvarande.

Brädgolv
22 mm golvspånskiva reglad max c/c 600 mm. Avjämningsmassa armeras där så föreskrivs.

Vilket ytskikt är aktuellt? * ?

Vilket ytskikt är aktuellt?


Att tänka på vid val av följande ytskikt:

 

Klinker
Under klinker och sten behövs självtorkande material normalt endast i samband med tätskikt. I våtrum, kontrollera regler för tätskikt.

Vilken maximal skikttjocklek behövs? * ?

Vilken maximal skikttjocklek behövs?


Skikttjockleken anges i mm. Observera att tjockare skikt än angivet alltid ska stålarmeras 100 rutat/4 mm, alt. 150 rutat/5 mm, 100 mm instick.

 

Läs även produktblad under respektive produkt. Vid större objekt kontakta även din Finja-representant.

Önskad torktid? * ?

Önskad torktid?


Normaltorkande
Ca en vecka per cm tjocklek innan beläggning.

 

Självtorkande
Mindre än tre dagar per cm tjocklek innan beläggning.

Angivna torktider gäller vid 20º C och god ventilation (max 40%RF)


Obs! Under trägolv behövs längre torktid, se trägolvsleverantörens anvisning.

Ska fallbyggnad utföras? *

Mängdberäknare

Ange yta och skikttjocklek för att se hur många säckar som du behöver. Antalet säckar uppdateras automatiskt i fältet "Antal styck" ovan där du sedan enkelt kan lägga till produkten i inköpslistan. Ladda hem produktbladet nedan för att se rekommenderad skikttjocklek.

Antal kvadratmeter

Skikttjocklek

mm

Nedan visas ett urval av Finjas golvprodukter. Välj kriterier ovan för att se rekommenderade golvprodukter.

Produktväljarens syfte är att hjälpa dig att utifrån dina sökkriterier lyfta fram produkter som kan passa ditt projekt. Finja ansvarar inte för konstruktionslösningar då omgivningen, underlagets beskaffenhet och kvalitet spelar en viktig roll. Läs alltid aktuellt produktblad innan arbetet påbörjas för att säkerställa att du har valt rätt produkt.