Plastsäck – ett bättre miljöval

 • Traditionellt har torrbruk på den svenska marknaden levererats i en blandsäck av blandade lager av plast och papper. En sådan säck har flera fördelar, men ur ett livscykelperspektiv har den visat sig ha en stor nackdel; Blandsäcken kan inte återvinnas, bara förbrännas.

  Som första torrbruksproducent i Sverige gjorde vi 2015-2019 stora investeringar för att kunna leverera våra mest populära torrbruk i slitstarka, fuktsäkra och 100 procent återvinningsbara plastsäckar. I oktober 2020 började vi fasa in en helt ny förpackning. Den nya säcken gör att Finja Betong ytterligare stärker sin gröna profil och minskar sitt klimatavtryck.

 • Toppbild plastsäckar.jpg

 • Smarta förpackningar minskar klimatavtryck


 • Våra plastsäckar består av 100 procent återvinningsbar polyeten och utöver detta så består plastsäcken redan från början av 50 procent återvunnen plast . Den senaste säcken i vår klimatsatsning Klimatpositiva byggprodukter består dessutom till mer än hälften av biomassplast och är certfierad med I’m green-symbolen

  Vi använder också hinkar för exempelvis kulörprov som till 100 procent består av återvunnet material. Även topparken som används vid inplastning av pallarna vid packning består av material som till 80 procent är återvunnet. 

 • NB puff plastsäck.jpg

 • Plastsäcken i avfallstrappan


 • Koldioxidutsläppet för en plastsäck är ungefär hälften, jämfört med en traditionell blandsäck*. Plastsäcken minskar både mängden produkt som behöver tillverkas för att täcka upp för bortfallet och även antalet körda mil då transporterna till följd av detta blir färre.

 • Avfallstrappan_finja.jpg

 • Plastsäcken är slitstark, vilket underlättar hantering och transport. Den tål väta, vilket minskar mängden produkt som till följd av exempelvis regn tvingas kasseras. Det underlättar även på byggarbetsplatsen, på våra fabriker, under transport och hos återförsäljaren, då säckarna inte behöver täckas. Hållbarheten förlängs, i många fall ända upp till 24 månader i jämförelse med tidigare 12. Även detta minskar mängden produkt som behöver slängas.

 • Björn Christiernsson är en av dem som uppskattar våra säckar. Hör honom berätta mer om dessa här:

   

  *Study Lafarae – extract from ecological efficiency analyses of BASF SE; Plastic packaging compared with paper bags construction industry