Plastsäck – ett bättre miljöval

 • Traditionellt har torrbruk på den svenska marknaden levererats i en blandsäck av blandade lager av plast och papper. En sådan säck har flera fördelar, men ur ett livscykelperspektiv har den visat sig ha en stor nackdel; Blandsäcken kan inte återvinnas, bara förbrännas.

  Som första torrbruksproducent i Sverige gjorde vi 2015-2019 stora investeringar för att kunna leverera våra mest populära torrbruk i slitstarka, fuktsäkra och 100 procent återvinningsbara plastsäckar. I oktober 2020 började vi fasa in en helt ny förpackning. Den nya säcken gör att Finja Betong ytterligare stärker sin gröna profil och minskar sitt klimatavtryck.

 • Lager med massor av betongsäckar

 • Smarta förpackningar minskar klimatavtryck


 • Våra plastsäckar består av 100 procent återvinningsbar polyeten och utöver detta så består plastsäcken redan från början av delvis återvunnen plast, minst 30 %. Koldioxidutsläppet för en plastsäck är ungefär hälften jämfört med en traditionell blandsäck*.

  Plastsäcken till produkterna Grovbetong ECO och Inomhusbetong ECO, i vår klimatsatsning Klimatpositiva byggprodukter, består dessutom till mer än hälften av biomassplast och är certfierad med I’m green-symbolen

  Vi använder också hinkar för exempelvis kulörprov som till 100 procent består av återvunnet material. Även topparken som används vid inplastning av pallarna vid packning består av material som till 80 procent är återvunnet. 

 • ECO produkter Im green.jpg

 • Plastsäcken fördubblar hållbarheten och minskar kassationen


 • Björn Christiernsson om Finjas fuktsäkra plastsäck

  Björn Christiernsson om Finjas fuktsäkra plastsäck:
  ”Den är bra för ekonomin, den är bra för miljön, det är en klassisk win-win situation.”

 • Produktens hållbarhet förlängs i många fall ända upp till 24 månader för torrbruk och upp till 12 månader för golvavjämning. Plastsäcken skyddar torrbruket bättre och detta minskar antalet säckar som behöver kasseras.

  Plastsäcken är dessutom mycket slitstark, vilket underlättar både hantering och transport. Den tål även väta, vilket minskar mängden produkt som till följd av exempelvis regn tvingas kasseras. Då säckarna inte behöver täckas underlättar det på byggarbetsplatsen, på våra fabriker, under transport och hos återförsäljaren. Detta gör att plastsäcken har stora fördelar för såväl miljö som logistik.

 • Plastsäcken i avfallstrappan


 • Avfallstrappan är ett EU-direktiv som är antaget i den svenska miljöbalken och styr hur vårt avfall ska tas om hand. De fem nivåerna är: minimera, återanvända, återvinna, utvinna energi och deponera.

  Plastsäcken bidrar till att minimera då den minskar kassation av produkter. Genom att använda återvunnet material i säcken, som dessutom går att återvinna, bidrar plastsäcken även till den tredje nivån, återvinna.

 • Avfallstrappa

 • Våra filmer om plastsäcken


 • Björn Christiernsson är en av dem som uppskattar våra säckar. Hör honom berätta mer om sin positiva upplevelse i den här filmen.

 • Se skillnaden på hur de nya säckarna står sig mot väder och vind jämfört med de traditionella blandsäckarna i vår film. 

 • *Study Lafarae – extract from ecological efficiency analyses of BASF SE; Plastic packaging compared with paper bags construction industry