Självförsörjande på vindkraft

  • Sedan 2015 är vi självförsörjande på grön el och våra två vindkraftverk, placerade på Rödstahöjden utanför Sollefteå, producerar tillsammans nästan 20 GWh förnybar energi. Detta är dubbelt så mycket som våra bolag för närvarande förbrukar, vilket ger oss möjlighet att fortsätta växa samtidigt som vi bidrar till ett hållbart samhälle.

    Se hur våra vindkraftverk tog form och vad omställningen till förnybar energi innebär för vår verksamhet och betongproduktion.