Självförsörjande på vindkraft

  • Sedan 2015 är Finjakoncernen självförsörjande på grön el genom Finja Energi AB:s två vindkraftverk, placerade på Rödstahöjden utanför Sollefteå, som tillsammans producerar nästan 20 GWh förnybar el-energi. Detta är betydligt mer än vad våra bolag i koncernen för närvarande förbrukar, vilket ger oss möjlighet att fortsätta växa samtidigt som vi bidrar till ett hållbart samhälle.

    Se hur våra vindkraftverk tog form och vad omställningen till förnybar energi innebär för vår verksamhet och betongproduktion.