Murad trädgårdsmur

  • Björn Christiernsson bjuder återigen in till att följa ett av hans många byggprojekt. Denna gång skapas en stödmur i syfte att framkalla en naturlig förbindelse, i form av en grönskande rabatt, mellan villa och attefallshus. Både murning, gjutning och putsning inkluderas i filmen och när det kommer till plantering och skötselråd har han trädgårdsmästaren Bosse Rappne till hjälp.

    Vill du mura en egen trädgårdsmur?

  • Se alla filmer i serien Björn bygger bo