Arbetsmiljö

  • Finja Betong vill vara en ansvarstagande och attraktiv arbetsgivare. Vi arbetar systematiskt för en bra och säker arbetsmiljö och för likabehandling, jämställd­het och mångfald.

    För Finja Betong är omsorg om människan en central del av att jobba hållbart. Det omfattar allt ifrån externa frågor såsom lokala samhällsprojekt för att stärka unga, till ett internt perspektiv med de egna medarbetarnas välbefinnande och utveckling i fokus.

    Arbetet med att bidra till hållbara villkor för människan tar sin början i vår egen verksamhet.
    Läs vår hållbarhetsrapport för mer information.

    Medarbetare