Krossballast ersätter naturgrus – ett banbrytande skifte

 • Som första torrbruksproducent i Norden har vi, tack vare omfattande investeringar i teknik, recept och nya fabriker, nått ett stort tekniskt genombrott som möjliggjort det omtalade skiftet från naturgrus till krossballast. Omställningen innebär att vår volymmässigt största produktion av våra storsäljande produkter Grov- och Finbetong nu sker med krossballast i stället för naturgrus. Detsamma gäller för Inomhusbetong ECO, vår klimatpositiva produkt för gjutningsarbeten inomhus.

  Det banbrytande skiftet, som genomförs utan påverkan på produkternas kvalitet, funktion eller prestanda, går helt i linje med det påtagliga hållbarhetsfokus som har präglat vårt arbete de senaste åren. Redan 2015 investerade vi i två egna vindkraftverk och i fjol lanserades den gröna ECO-linjen med klimatpositiva byggprodukter, vilka alla har ett klimatavtryck som totalt sett är positivt.

 • I vår senaste film kan du höra Finja Betongs utvecklingschef Ulrika Nelfelt berätta om utmaningen att gå från naturgrus till krossballast. Bakom skiftet ligger ett flera års långt utvecklingsarbete med innovativ produktutveckling och stora investeringar. 

 • Pressmeddelanden


 • Innovativ teknik


 • Att hitta ett fungerande ersättningsmaterial till naturgrus har varit en stor teknisk utmaning, framförallt på grund av den komplexa funktion som de små kornen har i betongsammanhang. Det har krävts år av internt utvecklingsarbete, noggranna studier kring hur tillverkningen påverkas av det aktuella materialet samt ny revolutionerande teknik.

  Att vi har valt att satsa och investera drygt 150 miljoner kronor i projektet beror framför allt på att det börjar bli ont om naturgrus i Sverige och att vi alla behöver hjälpas åt att skydda de täkter som finns kvar. För att kunna genomföra skiftet i ännu större omfattning har vi nu byggt ytterligare en toppmodern fabriksanläggning, vilket även medför en markant ökning av produktionskapaciteten.

 • Transportband med krossballast

 • Vikten av rullstensåsar


 • Naturgrus har länge varit ett av Sveriges viktigaste råmaterial och det är optimalt som ballast i betong. Samtidigt är det en begränsad resurs som tas från rullstensåsar, vilka bildades när inlandsisen smälte och har stor betydelse för natur- och kulturlandskapet samt för friluftslivet. De har också en ytterst viktig funktion kopplad till vårt grundvatten och därför byter vi nu kurs mot en mer hållbar torrbruksproduktion.

 • Skog och vatten vid rullstensåsen i Vedema.
 • Bidrar till miljömål


 • Rullstensåsarna utgör ett mäktigt inslag i naturen och verkade länge som naturliga kommunikationsleder. Deras djupa dalar fungerar utmärkt som magasin för grundvatten. Genom infiltration av ytvatten fungerar de även som reningsverk för konsumtionsvatten och med omställningen medverkar vi till att nå det av regeringen uppsatta miljömålet Grundvatten av god kvalitet. Vi bidrar med andra ord till att säkra tillgången på rent dricksvatten även för kommande generationer, samtidigt som vi värnar den unika landskapsbilden.

  Läs gärna mer om alla våra hållbarhetsinitiativ i vår hållbarhetsrapport.

 • Symbol – Krossballast
 • Filmer