Ursprungsorten Finja

Välkommen till Finja men också välkommen hem. Orten Finja är nämligen att betrakta som Sveriges vagga då det är här som de äldsta boplatsfynden, cirka 13 000 år gamla, har gjorts. Vid denna tidpunkt var i princip hela landet täckt av is men i Finja fanns en spricka med lite karg barmark, vilken var anledningen till att det slogs läger just här. Detta finner vi givetvis både intressant och speciellt men framförallt unikt.

Sandhög

Det finns flera likheter mellan dåvarande förhållanden och vår verksamhet idag. Till exempel rådde det redan vid denna tid en företagsamhet präglad av ett starkt driv och ett jäkla anamma. Det fanns heller ingen rädsla när det kom till att arbeta hårt samtidigt som de var smarta och strävade efter att förenkla vardagen. Då det varken fanns järn, keramik eller betong heller för den delen bestod verktygen av flinta och det jagades även ren. Skinnet användes till kläder och skinnpåsar som i sin tur kom väl till pass vid jakt som pågick under flera dagar.

Finja – på elfte plats
Lägerplatsen funnen i Finja är rankad på plats elva i mänsklighetens historia och då är det inte enbart den i Sverige som åsyftas  – så viktiga är dessa fynd. På 500-talet hittades även guldåder i Finja och på 1100-talet byggdes Finja kyrka. Detta tack vare den goda tillgången på vatten och sand i området.

Så småningom tillkom järnvägsstationen i Hässleholm och på 1900-talet, vad hände då? Jo, då lades grunden till företaget Finja vilket var allt annat än en slump.
Ta nu gärna del av resten av vår webbplats, inspireras av vår Finjaresa och känn er hjärtligt välkomna hem igen!