Hållbarhetsmål

 • Utveckling, tillverkning och transport av Finjas produkter ska ske med långsiktighet. Genom ständiga förbättringar ska vårt arbete förebygga föroreningar, minska användningen av ändliga resurser, bevara den biologiska mångfalden, samt effektivisera resursanvändningen.

  Finjas hållbarhetsmål

  • Vi ska sträva efter att ha nollutsläpp från vår verksamhet till luft, vatten och mark.
  • Vi ska optimera användningen av miljövänliga kemiska produkter i vår verksamhet.
  • Vi ska fortsätta utveckla våra produkter så deras bidrag till utsläpp av CO2 minskar.
  • Vi ska öka mängden återvinningsbart restmaterial från vår produktion.
  • Vi ska sänka vår energiförbrukning och enbart använda el från förnybara källor.
  • Vi ska öka användningen av icke ändliga naturresurser i vår produktion.

   

  Läs mer om miljöarbetet i Finjas miljö- och kvalitetspolicy.