Byprojekt i Indien

 • Vi har stöttat ett byprojekt i Indien med Hand in Hand, som på ett hållbart sätt arbetar för att bekämpa fattigdom i världen. Den största delen av Hand in Hands verksamhet bygger på kvinnligt entreprenörskap, något som ligger oss varmt om hjärtat. 

 • Byprojektet i Kadadhe


 • 2019 inledde Hand in Hand en julkampanj med möjligheten att gå in som givare till olika byprojekt i Indien. Projektet innebär en fokuserad satsning på stöd till egenföretagnade kvinnor, ekonomisk egenmakt och hållbar utveckling i en hel by. Finja har i detta projekt valt att stödja byn Kadadhe i Indien.

  Genom regelbundna rapporter får vi följa utvecklingen. Under de först 18 månaderna har 1 796 kvinnor fått utbildning, 66 nya företag har startats eller utvecklats och 86 nya jobb har skapats i Kadadhe. En utveckling som vi är glada över att ha bidragit till!

 • Läget för invånarna i Kadadhe


 • Fyra indiska flickor – Byprojekt

 • Kadadhe är en by i området Maharashtra i västra Indien. Människor bosatta på den indiska landsbygden lever ofta i fattigdom. Försörjningsmöjligheterna är få, barn tvingas ofta arbeta för att bidra till familjens försörjning och går därmed miste om sin skolgång. Många människor lider av dålig hälsa och känner inte till vilka rättigheter de har. Genom att stödja byprojektet förbättras livsvillkoren för byns invånare.

  Målet är att förse invånarna med den kunskap och kapacitet de behöver för att själva kunna förbättra livsvillkoren i byarna. Hand in Hand hjälper dem att ta vara på sin egen förmåga och byarnas potential. Därmed kan de ta sig själva och sina familjer ur fattigdom.

 • Så arbetar Hand in Hand i Kadadhe


  Hand in Hands entreprenörsmodell koordinerar insatser inom fem viktiga områden:

 • Utbildning och entreprenörskap

  Självhjälpsgrupper bildas i byn och där får kvinnorna utbildning i företagande och entreprenörskap, finansiering, sparande och marknadsföring. De tränas i hur man startar och driver en affärsverksamhet.

  Yrkesträning

  En del behöver också yrkesträning samt grundläggande utbildning i att läsa, skriva och räkna. Därefter får kvinnorna ökad kunskap om handel och affärsutveckling för att kunna expandera och utveckla sina företag. marknadsföring.

 • Indiska kvinnor som får utbildning

 • Finansiering

  Redan från starten börjar medlemmarna i självhjälpsgrupperna regelbundet att spara små summor, både individuellt och gemensamt, för att kunna investera. Krävs ett mindre lån ordnas mikrolån från Hand in Hands mikrokreditsfond. Återbetalningsgraden är nästan 100 %.

  Expansion

  När företagen är i gång stöttar Hand in Hands affärscoacher entreprenörerna i frågor som distribution, kvalitet, förpackning och expansion. De kan dessutom få stöd i att expandera till nya marknader utanför sin lokala.

  Insatser i samhället

  Hand in Hand arbetar också med kompletterande insatser efter de lokala behoven, så som extra undervisning och stöd för barns skolgång, hälsokontroller och information kring näringslära, personlig hygien och barnavård samt insatser för miljö och hållbarhet där målet är att skapa hållbara och gröna företag. 

  Usha – Sömmerska och taxichaufför

 • Finjas samarbete med Hand in Hand


  Finja har i över 10-års tid haft ett samarbete med Hand in Hand. De jobbar för att utrota fattigdom genom att utbilda kvinnor så att de kan starta företag, skapa nya jobb eller vidareutveckla redan befintliga verksamheter. Genom att vara givare till Hand in Hand önskar vi på Finja bidra till en hållbar miljö och en hållbar samhällsutveckling.

 • Globala hållbarhetsmål


  Hand in Hands verksamhet fokuserar särskilt på åtta av de globala hållbarhetsmålen:

 • Globalt hållbarhetsmål – Ingen fattigdom

 • Globalt hållbarhetsmål – Ingen hunger

 • Globalt hållbarhetsmål – Hälsa och välbefinnande

 • Globalt hållbarhetsmål – God utbildning för alla

 • Globalt hållbarhetsmål – Jämställdhet

 • Globalt hållbarhetsmål – Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

 • Globalt hållbarhetsmål – Minskad ojämlikhet

 • Globalt hållbarhetsmål – Genomförande och globalt partnerskap