Putsa invändigt

  • Putsning av insida av en yttervägg görs med antingen stålnät eller glasfibernät. Insidan av ytterväggen behöver sällan helnätas utan nätas endast runt öppningar i enlighet med det arbetsanvisningen föreskriver.

    Genom att behandla väggens yta med filtning, rivning eller varför inte kvastning kan den få precis den struktur och det utseende som önskas.

    Renovering eller nybyggnation? På Finja Betongs sortimentsidor för putsbruk finns såväl instruktioner som produktblad. I våra rörliga arbetsanvisningar visar vi på några olika sätt att putsa insidan av väggen.

  • Garage – Putsa invändigt

  • Bygga hus – Putsa invändigt

  • Putsfärg, ytputs och ädelputs


  • Ytputs och fasadfärg, även kallat putsfärg är produkter för slutbehandling av putsade fasader och ytor. Fasadfärg målas direkt på den befintliga putsen och bevarar dess struktur och ger den ett varaktigt och skyddande ytskikt. Ytputs är baserad på samma bindemedel som fasadfärg, men med ballast i olika fraktioner. Våra putsfärger finns i en mängd snygga kulörer.