Betong – Bruk för gjutning

 • Betong är ett av världens äldsta och viktigaste byggmaterial. Det är hållbart, starkt och lätt att använda. Överallt i vår vardag möts vi av betong; på vägar, broar och i hus. Materialet må vara mest känt för att användas i samband med större gjutningsarbeten men det går alldeles utmärkt att även gjuta små och detaljerade verk av betong. Oavsett storlek väljs produkt utifrån tilltänkt objekt, dess belastning samt vilken skikttjocklek som önskas.

 • Vinteråtgärder

  Vid risk för frost och temperaturer under 5 °C ska vinteråtgärder vidtas.
  Var uppmärksam på att tillsatsmedel inte ersätter normala vinteråtgärder.

  Läs mer om vinteråtgärder

 • Gjuta betong


 • Vårt sortiment av produkter för gjutning täcker in allt från klassisk fin- och grovbetong till olika sorters reparationsbetong, varav några speciellt anpassade för gjutningar som utsätts för salt och frost samt kemiskt och mekaniskt slitage. Till fast- och undergjutningar av stål- och betongpelare, betongelement och maskiner erbjuder vi ett antal varianter av expanderbetong.

  Söker du en betong att kunna pumpa själv, till exempel för att lättare kunna gjuta på ett svåråtkomligt ställe rekommenderar vi att du tittar närmare på vår pumpbetong. Är du i stället på jakt efter produkter som lämpar sig för projekt med lägre krav på tryckhållfasthet är Finbetong Bas och Grovbetong Bas utmärkta alternativ.

 • Gjutning av en betongplatta

 • För gjutningsarbeten inomhus finns vår klimatpositiva byggprodukt Inomhusbetong ECO. Det är en koldioxidreducerad och bindemedelsoptimerad betong särskilt framtagen för detta ändamål. Produkten innehåller såväl masugnsslagg som krossballast och jämfört med vår vanliga Grovbetong innebär användandet av Inomhusbetong ECO en sänkning av Global Warming Potential, GWP*, med minst 25 procent.

  * Global Warming Potential. Avser modul A1-A3 (ISO14025:2010) samt indikator GWP-total (EN 15804+A2). För livscykelanalyser daterade före 2022 används indikator GWP (EN 15804+A1).

 • Film – Hjälp vid gjutning


 • Dokument