Hållbarhet

  • På väg mot grönare betong

    Hos oss finns ett naturligt engagemang för hållbarhetsfrågor och att satsa på framtiden är för oss en självklarhet. Vi är certifierade enligt ISO 14001 och är självförsörjande på grön el genom våra två vindkraftverk. Vi vill bidra till en hållbar utveckling och inom Finja har vi ett långsiktigt hållbarhetsarbete. Detta omfattar miljömässiga, sociala och ekonomiska aspek­ter. Vi följer ILO:s kärnkonventioner och FN:s Global Compact.

    Vårt miljö- och kvalitetsarbete presenteras i sin helhet i vår hållbarhetsrapport och här under hållbarhetsarbete.