Hållbarhet

  • På väg mot grönare betong

    Hos oss finns ett naturligt engagemang för hållbarhetsfrågor och att satsa på framtiden är för oss en självklarhet. Vi är certifierade enligt ISO 14001 och är självförsörjande på grön el genom våra två vindkraftverk. Vi eftersträvar att undvika material och metoder som kan utgöra en miljörisk när goda alternativ finns.

    Vårt miljö- och kvalitetsarbete presenteras i sin helhet i vår hållbarhetsrapport och här under hållbarhetsarbete.