Skolor, förskolor och offentliga byggnader

 • Byggnader i lättklinker är en hållbar konstruktion för de som söker ett långsiktigt och problemfritt ägande av sina lokaler. Med våra robusta produkter, som lättklinkerblock, grundelement och fasadputssystem, kan fastighetsägaren erbjuda utbildningsmöjligheter för barn i flera generationer med låga drifts- och underhållskostnader.

  Finja Betong är din kompletta materialleverantör för murade och putsade projekt vid nybyggnation, tillbyggnad och renovering.

  Finja Betong har ett av marknadens bredaste utbud när det kommer till välisolerade grunder. Dessa levereras med en färdig yta, den för Finja unika borstade fiberbetongytan som gör att ingen efterbearbetning krävs samtidigt som skarvarna mellan grundelementen blir mindre synliga.

 • ROT_entreprenad_1.jpg

 • För en energisnål och trygg konstruktion rekommenderar vi vårt innovativa Mursystem Exakt som består av välisolerad grundlättmurade blocksmidigt murbruk och en revolutionerande glasfiberarmering som tillsammans med den smarta murlådan förkortar murningstiden avsevärt, samtidigt som det ger en bättre arbetsmiljö. Med Mursystem Exakt får du beprövade material för hållbara byggnader.

  Vi hjälper dig gärna vidare i ditt byggprojekt. Ta kontakt med oss eller våra återförsäljare. Våra kontaktuppgifter hittar du här.

   

 • Murat och putsat – fördelarna med möjligheternas material


 • Finja Betongs byggmaterial är hållbara, brandsäkra, fuktsäkra och tåliga mot slitage. De skapar en lättklinkerstomme som ofta ger både lägre uppvärmningskostnad och minimerar behovet av underhåll.

  Här några av alla fördelar som finns med ett murat och putsat byggande:

  • Fuktsäkert

  • Klimatsmart

  • Ljudisolerat

  • Brandsäkert

  • Hållbart

  • Energisnålt

  Läs mer om fördelarna

 • murat_putsat_480.png

 • Referenser


 • Hållbart byggande med klimatpositiva byggprodukter


 • Hållbarhet och klimat är strategiska prioriteringar för Finja. Vi arbetar ständigt med att minska vår miljöpåverkan och därmed vårt klimatavtryck. Vi värnar om en hållbar framtid där fokus är på beständiga materialval med lång livslängd och med så låg miljöpåverkan som möjligt. Som ett led i det långsiktiga miljöarbetet har vi utvecklat en färdplan för att kunna erbjuda klimatpositiva byggprodukter. 

  Den gröna ECO-linjen innebär att ingående produkter, som lanseras över tid, har en sänkt CO2-belastning samt är klimatpositiva. 

  Läs mer under miljö eller genom att klicka här.

 • Eco-linje.jpg

 • Fördelarna med att mura och putsa förskolor, skolor och offentliga byggnader


 • Här listar vi några viktiga punkter som visar varför du ska välja murat och putsat vid uppförande av skolor, förskolor och offentliga byggnader:

  1. Du får med våra byggprodukter en putsad lättklinkerstomme med hög brandteknisk klass. Den står även emot fukt och ger ett tryggt ägande med god inomhusmiljö.
  2. En murad och putsad konstruktion är i många fall billigare ur uppvärmningssynpunkt då materialet isolerar bättre än många andra byggnadsmaterial. Vårt Isolerblock Exakt har exempelvis mycket goda U-värden.
  3. I skolor och offentliga byggnader är ljudisolering av vikt. Våra olika murblock ger mycket goda värden gällande ljudreduktion. Bäst i klassen är vårt Ljudblock som lämpar sig väl i väggar mellan exempelvis klassrum.
  4. Varje produkt har, om tillämpligt, säkerhetsdatablad och byggvarudeklarationer, samt är registrerade i BASTA. Flertalet produkter är också registerade hos Sunda Hus eller Byggvarubedömningen och uppfyller kraven i Svanen bilaga 5. På varje produktsida finns information om vilka miljödatabaser som produkterna är registrerade i. Finja är anslutet till REPA-registret.
 • Fasadputssystem för hållbara fasader


 • Finja Betong erbjuder fasadputssystem till alla typer av byggnader, oavsett skick, stomme och geografiskt läge.

  Fasaden är ansiktet utåt. Därför bör den vara vacker och stämma överens med de önskemål som finns. Den ska också vara hållbar och stå emot mot regn, snö och vind. Fasaden har dessutom ofta som syfte att isolera och göra det varmt och skönt. Du ska helt enkelt kunna känna dig trygg med ditt val av fasad och säker på att den kommer att hålla sig energieffektiv, funktionell och vacker i många år framöver. 

  Alla Finja Betongs fasadputssystem kan du läsa mer om här.

 • rot-puts.png

 • Du hittar våra block och balkar i BIM


 • Via BIMobject får arkitekter och konstruktörer möjligheten att ladda ner våra mur- och isolerblock samt murbalkar som parametriska 3D-objekt, tillgängliga för merparten av de internationellt använda programvarorna, såsom exempelvis Revit, ArchiCad, AutoCad och SketchUp.

  I BIM, som står för byggnadsinformationsmodell/-ering, samlas all relevant information i en modell. Modellen kan därefter användas i syfte att exempelvis visualisera, utföra statisk beräkning, energi- och mängdberäkning samt uppföra tidsplan.

  Alla våra BIM-objekt finns här. 

 • arkiteter-jobbar.jpg