Vinterprodukter

 • Vi har produkter som är speciellt framtagna för att användas vintertid. Var dock uppmärksam på att produkter anpassade för vinterbruk och tillsatsmedel inte ersätter normala vinteråtgärder. Läs mer om varje produkt på deras produktsidor.

 • Att tänka på inför arbete under vintermånader


 • Vid planerat murnings- och gjutningsarbete under den kalla delen av året bör vinteråtgärder planeras noga och vara en del av projekteringen. Allmänna regler för murning och gjutning under vintersäsongen måste följas. Mer om detta finns att läsa om i till exempel aktuell version av AMA Hus, handboken Rätt murat och putsat etcetera.

 • Var noga med användningstiden

  Användningstiden för bruk och betong kan påverkas av kyla och materialen rekommenderas att användas inom 60 minuter, från det att de är färdigblandade. Observera att det är användningstiden som anges i produktbladet som gäller, även om denna skulle vara kortare.

  Använd inte frusna material

  Murning får inte ske med, eller på, frusna material utan detta ska vara uppvärmt till minst 5 °C. Material får inte tinas upp med salt. Alkoholbaserade tillsatsmedel rekommenderas ej.

 • Säck med murbruk i snön

 • Murblock som muras vintertid

 • Tips

  • Se upp med frostskydd. Finjas Frostskydd får inte tillsättas i putsbruk eller kalkbruk.
  • Kassera skadat material. Härdat och/eller frostskadat material ska kasseras och får inte byggas in.
  • Väderskydda under och efter bygget. Nyuppfört murverk ska skyddas mot regn och fukt/ byggfukt. Detta för att inte riskera frostskador vid temperaturer under 0 °C.
  • Skydd av till exempel presenningar och isoleringsmattor rekommenderas. Vid användning av båda delar ska först isoleringsmattor läggas ut och därefter en eller flera presenningar utifrån storleksbehov. Presenningar som används ska vara tillräckligt vattenavvisande samt förankras noggrant.
  • Vid större projekt kan heltäckande väderskydd övervägas.
  • Skyddstäckning, med eventuell uppvärmning, av ställningar.