För en hållbar framtid

  • Finja Betong arbetar kontinuerligt med målet att all tillverkning ska bli fossilfri. Hållbarhetsrapporten hanterar vårt fortlöpande miljöarbete, men även vår roll som arbetsgivare och rikstäckande leverantör av byggmaterial.

    Inom Finja har vi ett långsiktigt hållbarhetsarbete vilket omfattar miljömässiga, sociala och ekonomiska aspek­ter. Vi följer ILO:s kärnkonventioner och FN:s Global Compact. Läs gärna vår senaste hållbarhetsrapport.