Bindemedel

  • På Finja har vi produkter för alla tänkbara scenarion inom murat och putsat byggande men om du, mot förmodan, trots det föredrar att blanda ditt eget bruk ska du titta närmare på vårt sortiment av bindemedel. Att få till exakt rätt konsistens på egen hand är dock inte enkelt och det är ofta svårt att få till ett smidigt och behagligt bruk att arbeta med.

  • Bindemedel


  • När det kommer till cement har vi ett antal olika sorter med skiftande användningsområden och egenskaper. Till gjutningar av till exempel murar, pelare och trappor finns en variant som blandas med ballast och vatten till betong eller bruk. Då vissa gjutningar kräver en lågalkalisk sulfatresistent cement erbjuder vi även detta och är du i behov av att blanda ett mur- eller putsbruk finns en cement avsedd för detta ändamål.

    Bland våra egenproducerade bindemedel finns en produkt av släckt murkalk och cement som lämpar sig främst i putsbruk till svagare putsskikt samt i murbruk till icke bärande konstruktioner ovan mark. Till traditionell kalkmålning på underlag av kalkbruk, hydrauliskt kalkbruk och svaga KC-putser finns ytterligare ett alternativ.

  • Bindemedel på spade

  • Dokument