Miljö- och kvalitetspolicy

 • Miljöpolicy


 • Finja ska i sitt arbete med att utveckla, producera och sälja betong och murverksprodukter, specialbruk inkl. maskinutrustning och isoleringsprodukter verka för ett långsiktigt hållbart samhälle och människans rätt till ett hälsosamt och rikt liv i samklang med naturen.

  Medarbetarens kunskap, känsla och förnuft ska vara ledstjärnor i företagets miljöarbete.

  Finja ska genom ständig förbättring arbeta för förebyggande av föroreningar, minskad användning av ändliga resurser, bevarande av biologisk mångfald samt effektiv resursanvändning i verksamheten. Samarbete med leverantörer och kunder utgör en viktig del i detta arbete.

  Finja kommer så långt tekniskt och ekonomiskt möjligt att undvika material och metoder med miljömässiga risker till förmån för säkrare alternativ.

  Finja kommer att minst uppfylla de bindande krav som berör vår verksamhet.

  Gull-Britt Jonasson
  Vd Finja AB

 • Kvalitetspolicy


 • Inom Finja utgör kvalitetspolicyn en del av vår affärsidé.

  Vårt kvalitetssystem har som mål att marknadsföra och leverera produkter, vilka sammantaget har förmågan att tillfredsställa kundens uttalade och underförstådda behov. Rätt kvalitetsnivå är resultatet av engagemang och arbete på alla nivåer inom företaget.

  Gull-Britt Jonasson 
  Vd Finja AB