Iso-Plus

  • Iso-Plus är ett tjockputssystem som ger en riktigt slitstark fasadbeklädnad. Det passar därför speciellt bra för hus i utsatta lägen. Systemet kan monteras på till exempel regelstomme som är klädd med oorganisk skiva, lättklinker, lättbetong och tegel. Iso-Plus består av bullerdämpande, vattenavvisande och icke brännbar mineralull med två lager fiberförstärkt putsbruk och med ett yttre skikt av till exempel Finja Ädelputs. Den genomfärgade ädelputsen är väldigt tålig, ger en rustik struktur och sprutas oftast på fasaden. I de fall som Finja Rivputs används som ytputs räcker det med ett lite tjockare lager med fiberförstärkt putsbruk på mineralullen. Rivputsen rivs med spikbräda. Nedan visas två exempel på hur Iso-Plus byggs upp beroende på monteringsunderlaget.

  • iso-plus.png

  • iso-plus-illustration.jpg

    Principuppbyggnad vid underlag av sten- eller betongstomme

  • iso-plus-illustration-2.jpg

    Principuppbyggnad vid underlag av träregelstomme

  • Dokument