Finja stödjer Hand in Hand

 • Finja har i över 10-års tid haft ett samarbete med Hand in Hand. De jobbar för att utrota fattigdom genom att utbilda kvinnor så att de kan starta företag, skapa nya jobb eller vidareutveckla redan befintliga verksamheter. De som behöver kan få ett mikrolån för att komma igång med sin verksamhet. När lånen sedan betalas tillbaka återinvesteras pengarna i nya mikrolån till fler kvinnor. En från början liten summa växer på så vis hela tiden och kan ge fler och fler kvinnor möjligheten att ta sig och familjen ur fattigdomen genom eget entreprenörskap.

  I spåren av pandemin ökar nu efterfrågan av försörjningsmöjligheter och jobb dramatiskt, vilket gör att Hand in Hands insatser förväntas växa ytterligare. Genom att vara givare till Hand in Hand önskar vi på Finja bidra till en hållbar miljö och en hållbar samhällsutveckling.

 • Still Square1.jpg

 • Årets julgåva 2022

  Vår julgåva bidrar till att Hand in Hands kvinnliga entreprenörer ges möjlighet att starta och driva hållbara och lönsamma jordbruk under temat ”Let it grow”. På så sätt kan kvinnorna både mätta familjen och få en egen inkomst. En gåva med växtkraft!

  Läs mer om julgåvan och var med och stötta Hand in Hand.


  Vi stödjer även två andra projekt som du kan läsa mer om här:

 • Så arbetar Hand in Hand


  Hand in Hands entreprenörsmodell koordinerar insatser inom fem viktiga områden:

 • Indiska kvinnor

 • Utbildning och entreprenörskap

  Självhjälpsgrupper bildas i byn och där får kvinnorna utbildning i företagande och entreprenörskap, finansiering, sparande och marknadsföring. De tränas i hur man startar och driver en affärsverksamhet.

  Yrkesträning

  En del behöver också yrkesträning samt grundläggande utbildning i att läsa, skriva och räkna. Därefter får kvinnorna ökad kunskap om handel och affärsutveckling för att kunna expandera och utveckla sina företag. marknadsföring.

 • Finansiering

  Redan från starten börjar medlemmarna i självhjälpsgrupperna regelbundet att spara små summor, både individuellt och gemensamt, för att kunna investera. Krävs ett mindre lån ordnas mikrolån från Hand in Hands mikrokreditsfond. Återbetalningsgraden är nästan 100 %.

  Expansion

  När företagen är i gång stöttar Hand in Hands affärscoacher entreprenörerna i frågor som distribution, kvalitet, förpackning och expansion. De kan dessutom få stöd i att expandera till nya marknader utanför sin lokala.

  Insatser i samhället

  Hand in Hand arbetar också med kompletterande insatser efter de lokala behoven, så som extra undervisning och stöd för barns skolgång, hälsokontroller och information kring näringslära, personlig hygien och barnavård samt insatser för miljö och hållbarhet där målet är att skapa hållbara och gröna företag. 

  Wangu Primary School – Lärare och elever

 • Om Hand in Hand


  Hand in Hand startades 1989 av lärarparet Olle och Gunnel Blomqvist.  Organisationen arbetar främst i Indien, Kenya, Zimbabwe och Afghanistan. Målsättningen är att förbättra försörjningsmöjligheterna för 10 miljoner människor i världen samt möjliggöra för fler marginaliserade människor att med hjälp till självhjälp ta sig ur fattigdom. De har 18 anställda i Stockholm, och organisationerna har drygt 3 000 lokalt anställda i ovan länder. Pengarna skickas direkt dit de ska, utan mellanhänder.

 • Globala hållbarhetsmål


  Hand in Hands verksamhet fokuserar särskilt på åtta av de globala hållbarhetsmålen:

 • Globalt hållbarhetsmål – Ingen fattigdom

 • Globalt hållbarhetsmål – Ingen hunger

 • Globalt hållbarhetsmål – Hälsa och välbefinnande

 • Globalt hållbarhetsmål – God utbildning för alla

 • Globalt hållbarhetsmål – Jämställdhet

 • Globalt hållbarhetsmål – Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

 • Globalt hållbarhetsmål – Minskad ojämlikhet

 • Globalt hållbarhetsmål – Genomförande och globalt partnerskap