Murblock Exakt

Massiva murblock av lättklinker. Höjdmått = 196 mm gör blocken kompatibla med och möjliga att mura i förband med både Isolerblock Exakt 350 mm och 400 mm.