Murblock Exakt

Massiva murblock av lättklinker med mått 350x196x400 mm (BxHxL). Måtten möjliggör förbandsmurning med både Isolerblock Exakt 350 mm och 400 mm.
  • Mer produktinformation

    Murblock Exakt tillhör vår produktkategori oisolerade lättklinkerblock. Som namnet antyder är det ett massivt murblock bestående av lättklinkerkulor, vilka i sin tur tillverkas av kalkfattig lera som formas till små kulor som sedan bränns i roterande ugnar. Tillsammans med cement, sand och vatten binds sedan kulorna ihop och formas till lättklinkerblock likt detta.

    Detta lättklinkerblock finns i dagsläget tillgängligt i en storlek och är 350 mm brett, 196 mm högt samt 400 mm långt. Kopplingen mellan Murblock Exakt och Mursystem Exakt är att höjdmåttet gör blocket kompatibelt och möjligt att mura i förband med både Isolerblock Exakt 350 och 400 mm. Detta då det, vid behov, enkelt går att vända på så att även bredderna överensstämmer.

    Murblock Exakt har en tryckhållfasthet på 3 MPa och kan därför användas som komplement till Isolerblock Exakt när det finns behov av en högre tryckhållfasthet på lättklinkerblock. Produkten används i kombination med Murbruk Exakt och dess tillhörande murlåda och muras i förband med minst ett fjärdedels blocks förskjutning.

    Dessa lättklinkerblock placeras stumt mot varandra utan bruk i stötfogarna och det är en både snabb, rationell och enkel teknik. Vid behov av bättre ergonomi, på grund av lättklinkerblockens vikt, kan de lyftas med ett särskilt utformat hjälpmedel vid namn Blocklyft. Murblock Exakt är mycket tåligt när det kommer till att stå emot fukt, frost och snö men kan med fördel långtidslagras med intakt emballage.

Mer produktinformation

Murblock Exakt tillhör vår produktkategori oisolerade lättklinkerblock. Som namnet antyder är det ett massivt murblock bestående av lättklinkerkulor, vilka i sin tur tillverkas av kalkfattig lera som formas till små kulor som sedan bränns i roterande ugnar. Tillsammans med cement, sand och vatten binds sedan kulorna ihop och formas till lättklinkerblock likt detta.

Detta lättklinkerblock finns i dagsläget tillgängligt i en storlek och är 350 mm brett, 196 mm högt samt 400 mm långt. Kopplingen mellan Murblock Exakt och Mursystem Exakt är att höjdmåttet gör blocket kompatibelt och möjligt att mura i förband med både Isolerblock Exakt 350 och 400 mm. Detta då det, vid behov, enkelt går att vända på så att även bredderna överensstämmer.

Murblock Exakt har en tryckhållfasthet på 3 MPa och kan därför användas som komplement till Isolerblock Exakt när det finns behov av en högre tryckhållfasthet på lättklinkerblock. Produkten används i kombination med Murbruk Exakt och dess tillhörande murlåda och muras i förband med minst ett fjärdedels blocks förskjutning.

Dessa lättklinkerblock placeras stumt mot varandra utan bruk i stötfogarna och det är en både snabb, rationell och enkel teknik. Vid behov av bättre ergonomi, på grund av lättklinkerblockens vikt, kan de lyftas med ett särskilt utformat hjälpmedel vid namn Blocklyft. Murblock Exakt är mycket tåligt när det kommer till att stå emot fukt, frost och snö men kan med fördel långtidslagras med intakt emballage.

Artikelinformation

Ladda ner

Miljödatabaser

Produkten är registrerad i följande miljödatabaser. Klicka för att se miljöbedömning för respektive miljödatabas: