Ljudblock

Lättklinkerblock som möjliggör rationellt och enkelt uppförande av ljudklassade väggar, t.ex. lägenhetsskiljandeväggar. Tryckhållfasthet och densitet är högre än för vanliga lättklinkerblock.

Artikelinformation

Ladda ner

Miljödatabaser

Produkten är registrerad i följande miljödatabaser: