Ljudblock

Ljudblock möjliggör rationellt och enkelt uppförande av ljudklassade väggar, t.ex. lägenhetsskiljandeväggar. Tryckhållfasthet och densitet är högre än vanliga lättklinkerblock. Varianter "STR" och "HLM" utgör tillverkningsort, produkten är samma.