Ljudblock

Ljudblock möjliggör rationellt och enkelt uppförande av ljudklassade väggar t.ex. lägenhetsskiljandeväggar. Tryckhållfasthet och densitet är högre än vanliga lättklinkerblock.