Ljudblock

 
Ljudblock STR 250x250x175
 
Lättklinkerblock som möjliggör rationellt och enkelt uppförande av ljudklassade väggar, t.ex. lägenhetsskiljandeväggar. Tryckhållfasthet och densitet är högre än för vanliga lättklinkerblock.