Retursystem Byggpall

 • Retursystem Byggpall är byggbranschens egna system för lastpallar och vi var tidiga med att gå med i denna satsning. Systemet har många fördelar men framförallt medför det billigare, enklare och miljövänligare pallhantering i alla led.

  Tack vare retursystemet minskas pallhanteringen på arbetsplatsen och eftersom både hämtning, reparation och återköp inkluderas bidrar det till en effektivare returhantering. Systemet är att betrakta som ett kretslopp där lastpallen följer med i alla steg och slutligen säljs tillbaka. I första skedet köper leverantören Byggpall hel eller halv av systemets utsedda palleverantör, varpå denna samt mellanled fakturerar sin kund.

  Till sist säljer slutanvändaren tillbaka pallen till ett fast pris, oavsett kvalitet. Detta gör systemet till ett ekonomiskt fördelaktigt alternativ samtidigt som det bidrar till minskat byggavfall.

  Mer information om Retursystem Byggpall

  Sedan starten 2006 har Byggpall bidragit till att över 17 miljoner pallar cirkulerat, vilket i sin tur innebär ett minskat byggavfall med 296000 containers.

  Vi på Finja var en av de första leverantörerna som anslöt sig till Retursystem Byggpall. Sedan vi gick med 2007 har vi sett till att spara byggbranschen över 68 000 avfallscontainrar, vilket motsvarar över 3 200 ton koldioxid. Det utgör mer än en femtedel av retursystemets sammanlagda miljövinst. Detta till glädje för både oss, våra kunder och framför allt miljön.

  Besök www.byggpall.se för att ta del av mer information.

  Truck som kör med en pall betongsäckar