Grunder

 • Det finns några olika alternativ att välja mellan när man ska anlägga eller renovera en grund. I huvudsak finns det tre grunder att välja mellan; platta på mark, källare och suterräng. Valet av grund beror på många olika faktorer såsom vilket typ av hus man ska bygga, markens beskaffenhet, andra önskemål och krav som finns.

 • Grund – vilket element ska välja?

  Fasad/stomme Exakt-
  element
  Unikon-
  element
  Garage-
  element
  F-element I-element L-element
  L-element Flex
  U-element
  Mura vägg av isolerblock x            
  Prefabricerade sandwichelement med isolering x            
  Tegel/trästomme   x   x      
  Puts/trästomme   x x     x x
  Träfasad/trästomme   x x     x x
  Tegel/homogen murstomme   x   x      
  Puts/homogen murstomme   x       x x
  Träfasad/homogen murstomme   x       x x
  Tilläggsisolering av befintlig grund         x