Sökresultat för "kalk"

  • Finns det något mängdberäkningsprogram för kalkyleringar av materialåtgång till husgrunder av Finjas grundelement och cellplast?

    Ja, vi har en produktväljare för grunder som hjälper dig både i valet av produkter och mängdberäkning av dessa. Kontakta annars någon av Finjas återförsäljare så kan Ni få hjälp av dem. 

  • Vad är betong?

    Betong består av ballast (sten, grus, sand), cement och vatten. I normalfallet används cirka 80 % ballast i betongblandningen och resterade del utgörs av cement (som består av kalksten och lera) och vatten. Finja Betongs fabriker ligger nära de stora marknaderna i Sverige. Genom att producera lokalt kan vi minska miljöpåverkan från transporter. Läs mer om betong